IS-109 Statusrapportering

Uke 36 Modul 1
  1. Jeg holder på med slutten av modul 1, og har fått testet og brukt Blue J. Jobber litt med koden og eksemplene i boka. Har ikke vært på forelesning, men har vel brukt en ca 4 timer på modul 1.Regner med å starte på modul 2 i løpet av uke 36.
  2. Kommet godt i gang med BlueJ, og får nå til de fleste av målene.
  3. Ingen problemer så langt, men merker at det er mange år siden jeg jobber med programmering (C++)
  4. Starter med modul 2 i løpet av uka, og ser frem til å fortsette med oppgave
Uke 37 Modul 2
  1. Jeg har nettopp startet med modul 2. Jobber litt med koden og eksemplene i boka. Har ikke vært på forelesning, men har vel brukt en ca 2 timer til nå denne uka.
  2. Kommet godt i gang med BlueJ, og får nå til de fleste av målene.
  3. Ingen problemer så langt, men merker at faget må jobbes med.
  4. Fortsetter med å lese litt i boka, samt bruke BlueJ og jobbe med eksempel- oppgaver fremover.