Læring + IKT

I vårt nyoppstartede emne IS-113 “Læring med IT” har vi fått i oppgave å besvare noen spørsmål for å komme i gang med både bloggen og faget. 

- Hva er god læring? 

- God læring handler i stor grad om å skape engasjement. Hvordan dette kan gjøres er et annet spørsmål. Jeg mener også at god læring er å komme på studentens nivå, og forstå hva de syns er vanskelig.

- Hvordan lærer du best? 
- Det å trekke inn eksempler i undervisningen fra reelle situasjoner fra arbeidslivet, gjør det lett å sette pensum i praksis. Det å bruke kreative og teknologiske hjelpemidler er også noe som ofte øker mitt engasjement rundt det å lære nytt stoff. Kvelden er ikke et ideelt tidspunkt for meg å starte med skole på, spesielt ikke ren lesing, så jeg forsøker alltid å starte så tidlig som mulig (bare ikke for tidlig..). Samarbeid og samtaler med medstudenter fungerer også ofte som et godt hjelpemiddel for meg. Bruk av visuelle hjelpmidler, og ikke bare notere på pcen, hjelper meg også å lære stoff bedre.
- Hvordan kan IKT bidra til din læring?
- IKT kan engasjere og gjøre det lettere å tillære seg pensum, fordi det tas i bruk teknologiske hjelpemidler som vår aldersgruppe er vandt med å bruke på fritiden.

2 thoughts on “Læring + IKT

  1. Det er et godt poeng at det er viktig at lærer har forståelse for elevenes utgangspunkt for det de skal lære, og hvorfor de syns noe er vanskelig. Ellers kort og godt skrevet innlegg.

Comments are closed.