Statusrapport uke 34

Hvor er jeg? Ex: holder på med modul xx, og i denne arbeider med zz, antall timer brukt denne uka.

Jeg har begynt å lese kapittel 2 som planen var for denne uka, har brukt 4t denne uka i IS-109. Mandag brukte jeg 2t og torsdag 2t.

Hva har jeg lært denne uka?

Jeg lærte litt mer om klasser, klassedefinisjon og om hvordan en ticket machine fungerer på en måte.

Problemer?

Har ikke begynt med modul 2, uka gikk ganske fort og er ikke fornøyd resultatet.

Plan: Presenter målsetting for neste uke, og hvordan du ligger an i forhold til planen din.

Bruke mindre tid og lese mer effektivt.

Statusrapport uke 35

1. Hvor er jeg? Ex: holder på med modul xx, og i denne arbeider med zz, antall timer brukt denne uka.

Jeg er halvveis i kapittel 2, leser litt tregt i forhold til hva planen var, men det er litt nytt stoff så jeg prøver å bruke litt lengre tid på å forstå dem godt. Jeg antar jeg brukte totalt 4t på å lese og gjøre oppgavene.

Hva har jeg lært denne uka?

Jeg har lært mer om klasser, metoder, parametere og har lært nytt som blant annet assignment operator og forskjellige data types.

Problemer?

Ligger litt bak.

Plan: Presenter målsetting for neste uke, og hvordan du ligger an i forhold til planen din.

Planen er å lese ferdig kapitlet og gjøre alle oppgavene i boka, deretter begynne med modul 2. Jeg ligger ikke veldig godt ann, ettersom jeg skulle ha lest ferdig kapitlet innen denne uka.

Statusrapport uke 36

1.Hvor er jeg? Ex: holder på med modul xx, og i denne arbeider med zz, antall timer brukt denne uka.

Jeg er slutten av kapittel 2, leser og fullfører exercisene i boka samtidig. Jeg har ikke begynt modul 2, men jeg har gått gjennom læringsmålene og ressurser til modulet og er fult klar til å begynne. Denne uka har jeg arbeidet med kapittel 2 ca. 2t.

2. Hva har jeg lært denne uka?
Etter å ha lese kapittel 2 nøye har jeg fått muligheten til å lære mer om klasser, metoder, constructor, fields, local variable, conditional statements og aceccer og mutator metoder. Jeg har lært nye metoder som aceccer og mutator. Disse var nyttige når man ønsket en verdi  fra en field og når man ville forandre denne veriden.
3. Problemer?
Nei, men jeg innså at jeg brukte mye lengere tid enn planlagt til å kun lese kapittel 2. Grunnen er at jeg gjorde litt og litt og noen dager måtte jeg jobbe med prosjekt eller andre oppgaver.
4.Plan: Presenter målsetting for neste uke, og hvordan du ligger an i forhold til planen din.
Denne uka som kommer nå, uke 37 skal jeg gjøre ferdig modul 2. Jeg har brukt nok tid på den at det er på tide å fått den gjort. Jeg tenker å få hjelp med noe oppgaver i boka som jeg ikke klarte i lab timene. Jeg synes jeg er på rett spor og kan få til denne planen.

Statusrapport uke 33

1) Hvor er Jeg? Ex: holder på med modul xx, og i denne arbeider med zz, antall timer brukt denne uka.

Nå holder jeg med modul 1 og har jobbet med denne jevnt siden første forelesning i faget IS-109. I denne modellen arbeider jeg med eksemplene i kapittel 1 i boka. Jeg har jobbet individuelt med denne modellen opptil 7 timer utenom forelesninger og lab. Jeg er nesten ferdig med modulen, bare en times arbeid til så er jeg der.

2) Hva har jeg lært denne uka?

Jeg har lært blant annet hvordan man bruker programmet BlueJ. Hvordan man lager objekter og kaller metoder på objektene. Har lært hvordan man åpner og skriver litt i kildekoden til en klasse. Jeg har lært forskjellen mellom klasse og objekt, om parameter og data typer.

3)Problemer?
Det var ikke noe store problemmer, men utfordringen lå i hvordan man skulle gjøre noen av exercisene i programmet, spesialt challenge exercise.

4) Plan: Presenter målsetting for neste og hvordan du ligger an i forhold til planen din.
Neste uke, allerede på Mandag planlegger jeg å begynne med modul 2. Nå som jeg har lært bruken av programmet så jeg vil jeg tro at det vil gå litt fortere. Målet til denne uka er å jobbe godt med modul 2, kunne forstå læringsmålene til modulet og gjøre ferdig med modulen før neste Mandag .