Statusrapport uke 36

1.Hvor er jeg? Ex: holder på med modul xx, og i denne arbeider med zz, antall timer brukt denne uka.

Jeg er slutten av kapittel 2, leser og fullfører exercisene i boka samtidig. Jeg har ikke begynt modul 2, men jeg har gått gjennom læringsmålene og ressurser til modulet og er fult klar til å begynne. Denne uka har jeg arbeidet med kapittel 2 ca. 2t.

2. Hva har jeg lært denne uka?
Etter å ha lese kapittel 2 nøye har jeg fått muligheten til å lære mer om klasser, metoder, constructor, fields, local variable, conditional statements og aceccer og mutator metoder. Jeg har lært nye metoder som aceccer og mutator. Disse var nyttige når man ønsket en verdi  fra en field og når man ville forandre denne veriden.
3. Problemer?
Nei, men jeg innså at jeg brukte mye lengere tid enn planlagt til å kun lese kapittel 2. Grunnen er at jeg gjorde litt og litt og noen dager måtte jeg jobbe med prosjekt eller andre oppgaver.
4.Plan: Presenter målsetting for neste uke, og hvordan du ligger an i forhold til planen din.
Denne uka som kommer nå, uke 37 skal jeg gjøre ferdig modul 2. Jeg har brukt nok tid på den at det er på tide å fått den gjort. Jeg tenker å få hjelp med noe oppgaver i boka som jeg ikke klarte i lab timene. Jeg synes jeg er på rett spor og kan få til denne planen.