Tag Archives: uke 33

Statusrapport uke 33

1) Hvor er Jeg? Ex: holder på med modul xx, og i denne arbeider med zz, antall timer brukt denne uka.

Nå holder jeg med modul 1 og har jobbet med denne jevnt siden første forelesning i faget IS-109. I denne modellen arbeider jeg med eksemplene i kapittel 1 i boka. Jeg har jobbet individuelt med denne modellen opptil 7 timer utenom forelesninger og lab. Jeg er nesten ferdig med modulen, bare en times arbeid til så er jeg der.

2) Hva har jeg lært denne uka?

Jeg har lært blant annet hvordan man bruker programmet BlueJ. Hvordan man lager objekter og kaller metoder på objektene. Har lært hvordan man åpner og skriver litt i kildekoden til en klasse. Jeg har lært forskjellen mellom klasse og objekt, om parameter og data typer.

3)Problemer?
Det var ikke noe store problemmer, men utfordringen lå i hvordan man skulle gjøre noen av exercisene i programmet, spesialt challenge exercise.

4) Plan: Presenter målsetting for neste og hvordan du ligger an i forhold til planen din.
Neste uke, allerede på Mandag planlegger jeg å begynne med modul 2. Nå som jeg har lært bruken av programmet så jeg vil jeg tro at det vil gå litt fortere. Målet til denne uka er å jobbe godt med modul 2, kunne forstå læringsmålene til modulet og gjøre ferdig med modulen før neste Mandag .