Martin Engebretsen, professor, dr.art.
Institutt for nordisk og mediefag
Universitetet i Agder

           


Seneste bokutgivelse:

Skrift/bilde/lyd. Analyse av sammensatte tekster (red.) 
Aktuelt forskningsprosjekt:

Multimodalitet, sjanger og design