TORD AUGLAND      

                                  PERSONLIG HJEMMESIDE

 

 

Navn       :  Tord Augland
Stilling     :  Universitetsbibliotekar
Avdeling  :  Bibliotektjenesten Gimlemoen  
Kontor    :  D2027
Telefon   :  38 14 17 83
Telefax   :  38 14 16 01
E-mail     :  Tord.Augland@hia.no


Alternativ bibliotekside
Lederutvikling
Høns på Høvåg
Kommunalt lederskap

Bragdøys Blues & Bayer

Intervju-undersøkelser

Mandrake  (gammel artikkel)

Ukenyt (alternativ HiA-info)

Oppdatert av innehaveren med jevne mellomrom, senest idag.

Roadrunner.wav