NB: Siden "Animasjondidaktikk" er flyttet til
home.uia.no/cornelib/animasjon/matematikk/animasjonsdidaktikk