Programmering og algoritmisk tenkning

I dette arbeidskravet måtte jeg tenke litt annerledes, da klassen jeg er kontaktlærer for er ute i praksis. Jeg har allikevel tenkt ut hvordan mine elever på vg2 kunne ha brukt programmering i læringen deres.

Programmering og algoritmisk tenkning, er som hånd i hanske. De henger sammen, og er avhengige av hverandre. Jeg har derfor tenkt at mine på helsefag vil kunne ha stort læringsutbytte ved å lære seg algoritmisk tenkning inn i sine yrker. Meningen bak algoritmisk tenkning er at hver enkelt skal prøve å finne ut en løsning på en utfordring.

I helsevesenet finnes det flere ulike utfordringer som løses og gjerne kan løses ved algoritmisk tenkning. Vi kan peke på velferdsteknologien som en del av algoritmisk tenkning. De eldre ønsker å bo lengst mulig hjemme, og vi har en eldrebølge i vente. Dersom jeg skulle brukt programmering og algoritmisk tekning i mitt klasserom, ville jeg tatt denne vinklingen. Jeg hadde lagt ulike «case», der elevene skulle tenke algoritmisk for å kunne ivareta pasientene lengst mulig hjemme.

Eks (anonymisert): Per og Astrid på 85 år, bor hjemme på garden sin. Per har i det siste blitt mer og mer glemsk. Han glemmer å stå opp, glemmer noe av påkledningen, glemmer tabletter og toalettbesøk. Han er også urolig når han er hjemme alene, når kona er bortreist. Hvordan kan du med algoritmisk tenkning, gjøre slik at Per og Astrid kan ha fullverdige liv hjemme og hjelpe dem til utfordringene han/de har.

Her ville jeg på forhånd gjennomgått hvilke muligheter vi har, men også latt elevene tenke fritt og komt med forslag.