eTwinning – Muligheter og utfordringer med plattformen

Jeg har siden innføringen av eTwinning, satt meg inn i samhandlingsplattformen og synes at det er en interessant arena for internasjonalt samarbeid. Jeg er opptatt av at vi kan lære av hverandre og ser det som en nødvendighet for å utvikle god profesjonsutvikling for oss lærere. eTwinnning er et gratis tilbud til lærere, elever i grunnopplæringen. Portalen legger til rette for et pedagogisk samarbeid mellom skoler i ulike land for å utvikle bruk av IKT i læringen. Gjennom eTwinning får en tilgang til en digital plattform for å gjennomføre små og store prosjekter. Jeg har blitt inspirert av portalen og funnet et prosjekt som jeg kan tenke meg å gjennomføre sammen med mine helsefagarbeiderelever på vg2.

Prosjektet heter «Healthy eating for healthy generations with some values» og handler om hvorfor studenter bør spise sunt kosthold. Sunt kosthold for studenter gir bedre oppmerksomhet og konsentrasjon, samt høyere energinivå og bedre fysisk og psykisk helse. Sundt kosthold kan også forhindre langsiktige helseproblemer. Prosjektet går ut på å fokusere på viktigheten av sunne matvaner blant studenter gjennom å innta en rekke matvarer, inkludere frukt og grønnsaker samt begrense forbruket av sukker, salt og fett i maten.

Gjennom utforskning på samarbeidsarenaen tenker jeg at det er flere pedagogiske muligheter denne plattformen kan gi. Den kan bidra til økt motivasjon og interesse rundt ulike emner, den kan skape inspirasjon og nye ideer for både elever og lærere. Arenaen gir også økt mulighet for å etablere samarbeid og utviklingsarbeid. Denne muligheten kan bidra til faglig læring for elevene og utvikling for lærere gjennom kursing og konferanser. Denne digitale plattformen støtter også elevenes utvikling av de grunnleggende digitale ferdighetene som inngår i læreplanverket. Denne digitale ferdigheten kan bidra til å styrke elevenes sosiale relasjon for å kunne delta i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Jeg tror at gjennom et digitalt prosjekt vil bidra til økte IKT ferdigheter blant lærere og elever. Plattformen gir også muligheten faglig og sosial kompetanse i samspill med andre elever og lærere fra ulike steder i verden (Kunnskapsdepartementet, 2017).

            Jeg er som regel optimistisk til å prøve ut nye arbeidsmåter, men synes at det er viktig å reflektere over hvilke utfordringer en kan møte på for å være litt forberedt. I første omgang så tenker jeg på rammene rundt og at det er mye som må organiseres for å kunne jobbe parallelt med prosjektet. Det kan også tenkes at teknologien kan virke ustabil og med varierende kontakt og da ta en del tid. På samme tid tror jeg at det å kommunisere på et annet språk, kan gi noen begrensninger for mine elever. Noen elever kan ha vanskeligheter med å sette seg inn i andres situasjon og ha utfordringer med å se hvilken relevans det vil gi dem (Bergsjø, 2019 s. 139). I tillegg så tenker jeg at prosjektet i aller høyeste grad bidrar til motivasjon og interesse, men at det ikke automatisk gjelder for alle elever.