Læringsplakat

Klasseledelse i teknologiske klasserom

Økt bruk av teknologi i samfunnet har gitt oss lærere og elever nye muligheter for læring. Denne teknologien innebærer en risiko for at elevene blir distrahert og til stadighet forstyrret. Det stilles nå enda mer krav til klasseledelse disse teknologiske klasserommene. Det stilles forventinger til oss lærere. I denne læringsplakaten har jeg kommet frem til ulike råd som jeg ønsker å dele med mine kollega. Jeg har lagt til en qr kode på plakaten der de som ønsker det kan fordype seg i de ulike kildene jeg har brukt for å gi rådene.