Prof. Dr. Rolf T. Nossum
Institutt for matematiske fag
Fakultet for teknologi og realfag
Universitetet i Agder
Postboks 422
N-4604 Kristiansand

Kontor: Niels Henrik Abels hus, Gimlemoen

Telefon: 38 14 17 92 (38 14 10 00)
Telefaks: 38 14 10 71

E-post: Rolf.Nossum@uia.no