#iterasjoner: 1
'a' / 's' flytter utgangspunktet.
'k' / 'l' endrer antall iterasjonssteg.
⟨mellomrom⟩ bytter mellom forskjellige funksjoner.