Modul 3

I Modul 3 har jeg konsentrert meg om læringsmålene.

Min utfordring er at jeg går master i informasjonssystemer og har mange innleveringer og oppgaver der, samtidig jobber jeg også og derfor får jeg ikke med meg forelesningene. Jeg synes informasjonen og eksemplene som gis i canvas har vært utrolig godt strukturert og dessuten er det veldig kort og konkret informasjon som gis med passende titler og lengde på videoer etc.
Jeg er veldig imponert over strukturen i canvas og vil si jeg ikke har sett fag som bruker Canvas bedre (men litt mange/hyppige kunngjøringer :D)

Link til video: https://video.uia.no/media/t/0_arxg0aou

Hva har jeg lært:

Primitive typer er feks int, boolean, char, double. Disser er ferdig definert i Java.

Objekttyper er definert av klasser. De kan ha metoder og lagrer en referanse i objektet.

Abstraksjon:Det er når man deler et stort i mindre og definerte deler, så de kan løses på en enklere måte. Abstraksjon handler om å se bort fra de små detaljene og heller konsentrere seg om helheten.
Abstraksjon og modularisering forsterker hverandre ved at abstraksjon fokuserer på det store bildet, mens modularisering fokuserer på detaljene.
Mobiliseringen:Er når vi deler en helhet opp i flere deler, for å forstå hvordan de oppfører seg mellom hverandre. En av styrkene med dette er at man får jobbet med hver klasse seperat. Eks. i boka deler de opp delene i en bil som gir, hjul, motor, sete osv.

Debuggeren hjelper oss til å oppdage feil. Debuggeren har funksjoner som gjør at man kan stoppe og starte programmet på angitte steder, som gjør det enklere å se hvor feilen ligger. feks at man setter et “brakepoint” ved et statement inne i kildekoden, og programmet vil da stoppe ved dette punktet.

Eksternt metodekall. En metode kan kalle en metode fra et annet objekt. Viktig at man bruker navnet på objektet og ikke på klassen. Syntax for eksternt metodekall: objekt.metodeNavn(parameter) Kalles også dot notation.

Internt metodekall. Man kan kalle metode innen samme klasse. Har ikke variabel foran seg.Syntax for internt metodekall: metodeNavn(parameter)

Klassediagram viser klassene og forholdet mellom dem. Det gir et statisk bilde av programmet. Illustreres med piler mellom klasser i BlueJ. Klassediagrammer gir bare informasjon om de ulike klassene, og hvordan de opptrer i forhold til hverandre.

Objektdiagrammene er mer dynamiske, i den form at mens objektet kjøres, vises samtidig statusen til det enkelte objektet. Objektdiagrammer beskriver mer virkeligheten/ gir mer informasjon..