Undervisningsopplegg- et kort eksempel…

Undervisningsopplegg…dette kunne jeg ha skriv masse om, men jeg skal prøve å skrive et kort eksempel. I dette eksempelet vil jeg ta for meg faget kunst og håndverk, dette er et fag jeg brenner for da jeg mener at det er viktig for elevene å oppleve mestring i et fag et praktisk fag. Det er også et fag som kan være morsomt for alle og hvor elevene ser et konkret resultat av arbeidet sitt, noe jeg mener er veldig viktig.

La oss si at timen foregår på 5.trinn og det er en dobbelt-time. Elevene sitter i grupper på 4, slik blir det enklere for læreren å hjelpe og de kan også hjelpe hverandre. De har også fått utdelt oppgave ark hvor det står trinn for trinn hva som skal gjøres. Kompetansemålet til denne timen er: bruke egenskygge og slagskygge i tegning

I denne timen skal de øve på å se linjer, bruke fantasien og egenskygge. Etter en grundig gjennomgang av oppgaven og begrepene begynner de først med å tegne en av flere gjenstander(valgt av læreren) som de har foran seg. Denne gjenstanden skal de tegne med blyant og de skal tegne egen-skyggen til gjenstanden. dette kan de gjøre to ganger, med to forskjellige objekter

På neste del av oppgaven får de utdelt et utsnitt av ansiktet deres(øyne, øyenbryn og halve nesen) som de skal lime på et ark. De skal så se videre se etter linjer på bilde, trekke disse videre å gjøre seg selv om til et fabeldyr(eksempler av dette bør henges opp på tavlen, gjerne med lærertygges. Det er moro å vise fort hvordan det gjøres før man begynner med oppgavene.), når de har gjort dette skal de bruke blyanten til å skape egen-skygger. Om noen elever synes dette er vanskelig kan det hjelpe med et speil, slik at de kan se hvordan skyggen legger seg, eller de kan se på en medelev. for de som blir fort ferdig kan man ha små oppgaver liggende klart eks. lage nøkkelring, veve, bygge med ispinner osv.

For at en undervisningstime skal være god mener jeg at det er viktig at læreren har faste og tydelige rammer for hva som forventes av elevene. Selv vil jeg fokusere på en god oppstart og gode overganger som legger tilrette for at timen skal gå bra. Tydelige og konkrete beskjeder er alltid godt å gi, sammen med gode forklaringer på oppgaven. Jeg mener også at det er viktig at læreren vurdere fort om gjøremålet for timen er forstått av alle elevene, slik at det ikke blir gjort feil eller at eleven ikke gjør noe.

Legg igjen en kommentar