Strategiplan til inspirasjon

UiA har ny stragiplan for 2021-2024 som ble godkjent 16.juni. Den bygger videre på den forrige strategiplanen. Jeg må være ærlig å ikke kjenne godt til det forrige strategiarbeidet på UiA , men i vår har det vært invitert til høringsmøter og innspill er blitt ønsket velkommen.

Det er nytt studieår og jeg tenkte det kunne være en god start å lese den nye strategiplaner. Jeg var spent på om den kom til å angå meg i min arbeidshverdag, og det vil jeg si at det gjør i aller høyeste grad. Visjonen og verdiene kan jeg stille meg bak. Det skal kanskje noe til å ikke kunne det. Som regel er en visjon og en bedrifts verdier så generelle at alle kan stille seg bak dem. Men det noe med visjonen som jeg kjenner samstemmer med mine verdier som underviser: Samskaping for fremtidens kunnskap. Samskaping er nettopp det som skal til for å få til en bærekraftig fremtid, og komme frem til gode pedagogiske løsninger for mennesker i vekst. Samskaping klinger svært godt i mine ører, og jeg kjenner det inspirerer.

Visjonen legger føringer for hvordan jeg som pedagog underviser. Den oppfordrer til å invitere inn og legge tilrette for at studentene mine skal være med å utvikle kunnskap og kompetansen de trenger i sin yrkesutøvelse. Visjonen vil jeg si utfordrer den tradisjonelle undervisningsformen i akademia og oppfordrer til å tenke nytt. Noen ganger kan en oppleve at undervisnings- og vurderingsformer har så dyptgående røtter at det ikke er rom for å plante nye trær med sårbare røtter. Nye tanker trenger en plass næring og sollys, og det opplever jeg at denne visjonen gir.

Jeg håper at visjonen vil bli lest opp på hvert planleggingsmøte denne høsten, og inspirere oss til sammen skape et universitet som bygger kunnskap for fremtiden.