Nytt liv for skolebiblioteket

Skolebiblioteket på vår skole kalles Mediatek. Det var nytt ved siste utbygging på vår skole som har 60 elever og er av de mindre skolene. Her ble det lerret og framviser for presentasjoner, video og film med fastmontert lydanlegg på veggen, med kopling til PC og iPad. Nytt i sin tid, men ikke nå lenger.

Rommet er ikke veldig stort, men som et greit klasserom for 15-18 elever. Ja, det står tomannspulter her, som kom godt med under pandemien da elever måtte fordeles på flere rom og arealer ved skolen. Det er vinduer på en vegg og skyvedør ut til en slags kombinert aula og inngangsparti på skolen. Rommet er også gjennomgangsrom for lærere til og fra et tilstøtende kopieringsrom og arbeidsrom for lærerteam. På veggene er det skap og hyller fulle av fagbøker og skjønnlitteratur i en lett blanding. På en del av gulvet står tre skyvereoler på hjul fulle av barnebøker.

Gratis arkivbilde med akademisk, bibliotek, bokhyller Arkivbilde
(Illustr.foto: Pexel)

Det som er bra er allsidigheten og at vi i det hele tatt har et skolebibliotek og en boksamling på en såpass liten skole i distriktet. Rommet brukes oftest til klassevise raske utlån til lesing på skolen, til undervisning ved behov, og ellers til elevrådsmøter eller møter for skole og andre på ettermiddag og kveld.

Spørsmålet jeg stiller meg er; hvordan kan skolebiblioteket utvikles og forbedres for økt utlån, leselyst og leseglede? Hvordan utvikle skolebiblioteket slik at det også stimulerer til fritidslesing? Jeg ønsker å undersøke potensialet.

Mulighetene kan først synes litt begrenset; ingen bibliotekar, ingen registering av bøker annet enn papirmanual på enkelt vis (et litt tungvint system hvis du raskt vil finne den ene blant 6-7000 bøker, selv om rommet i seg selv er overkommelig å lete i….). Til tross for bokhyllene, så kan rommet i farten minne mest om et klasserom framfor et bibliotek, og pultene kunne gjerne vært byttet ut med sittegrupper for lesediskusjoner, veiledet lesing eller bare det å lese i en mer koselig krok?

(Foto: Pexel)

Eller hva med en sofa for lesende drømmere, eller en gyngelesehest for de yngste og mer urolige, eller hva som helst annet som innbyr til bokgleder og leselyst! Det finnes muligheter!

Ja, kanskje er det mulig å «utvide» vårt lille skolebibliotek. Korridorene inn til hovedtrinnene har også bokhyller, men kanskje kan bøkene eksponeres på en morsommere og mer variert måte både her og i selve Mediatek-biblioteket. Ved å ta i bruk noe av aula/inngangsparti (som er et åpent stort rom med trappetrinn til å sitte i) har vi også muligheter til flere bokhyller på veggene, og bokutstillinger på gulvarealet, til presentasjoner med film og lyd for hvert hovedtrinn eller hele skolen (digital skjerm med lydanlegg der skjermen kan kjøres ned og opp). Det gjelder trolig å ta i bruk mulighetene som finnes rett foran oss litt mer planlagt, systematisk og bevisst.

Boktips kunne bli presentert for ulike klassetrinn – for eksempel tips hentet fra https://foreningenles.no/boktips-til-skolestart-2022 eller fra https://www.nrk.no/kultur/anbefaling_-ferske-barneboktips-1.15444577 og det kunne inviteres til «bokbad» der kommunens folkebibliotek kunne utvide sitt tilbud i forhold til dagens «2x i halvåret-besøk» (joda, det kan lånes bokkasser fra folkebiblioteket når vi ber om det, og det skjer). De har nemlig flinke, kreative bibliotekarer og leselystambassadører som kanskje blir fristet til hyppigere besøk med en bevisst satsing på vårt skolebibliotek. Og gjerne kunne vi legge om til et digitalt system for registrering og utlån med samarbeid og hjelp hvis det lar seg gjøre i småskala for en liten skole. For en bokorm er det lov å håpe!

(Foto: Pexel)