Arbeidskrav 1 vår 2024

Nabospråk og nabospråkundervisning

Figur 1: De fem skandinaviske flagg. Dansk, svensk, islandsk, finsk og norsk.
(Nordisk integrasjon (norden.no))

I dette blogg innlegget vil jeg prøve å inspirere andre lærere til mer undervisning om nabospråk og naboland. Jeg har jobbet litt med nabospråk i undervisningen på 8.trinn i fjor, og jeg har hatt en bratt læringskurve når det gjelder dette temaet. Det har vært gøy og lærerikt.

Siden jeg bor på sørlandet er det dansk og Danmark jeg har størst forhold til. Jeg har vært i Danmark utallige ganger og jeg prøver alltid gjøre meg forstått på norsk når jeg er der. Ifølge Statistisk sentralbyrå besøker nordmenn Danmark og Sverige over en million ganger i løpet av et år (Hårstad 2021, s.14). Jeg syntes det er viktig å kunne forstå dansk og svensk når man for eksempel er på ferie i Danmark og Sverige. Språkene er såpass like at det burde ikke være noe alternativ og måtte snakke engelsk for å forstå hverandre. I boka «Nabospråk og nabospråkundervisning» sier Stian Hårstad «Skandinavisk når du kan, engelsk når du må». (Hårstad, 2021, s.13) Det er jeg helt enig i, men da må vi øve oss på å forstå dansk og svensk. Det kan da vært lurt å høre/lese svensk og dansk regelmessig.

Figur 2: Pippi Langstømpe

pippi – Søk Bilder (bing.com)

Figur 3: Emil i Lønneberget

emil i lönneberga – Søk Bilder (bing.com)

Da jeg var liten så jeg på Pippi Langstrømpe og Emil i Lønneberget på barne-tv. De snakket svensk og det var ingen mulighet for å bytte språk slik som man kan gjøre i dag. Dermed fikk jeg høre svensk selv om jeg aldri hadde vært i Sverige. Dette er noe Foreningen Norden også jobber for.

Figur 4: Kjernesaker (norden.no)

Nabospråk

Det ligger utrolig mye bra resurser på nettet som jeg ikke visste om før jeg begynte på dette innlegget. Før jeg skal si noe om noen av nettsidene, vil jeg bare klargjøre hva som menes med nabspråk. Nabospråk defineres som:

“språkformer som har så mange lingvistiske likhetspunkter at de er innbyrdes forståelige, men som av sosiohistoriske og politiske årsaker likevel regnes som forskjellige språk.” (Hårstad, 2021, s.18)

Det handler med andre ord ikke om språk i naboland primært, men språk der brukerne forstår hverandre. Finsk er dermed ikke et nabospråk til norsk, selv om vi er naboer geografisk.

De tre språkene har så mye likt at det kunne kanskje ha vært tre ulike dialekter innenfor språket «Skandinavisk», men selv om den lingvistiske avstanden mellom dem ikke er så stor, så ser vi at de samfunnsmessige aspektene i de tre landene er så store at det er nok til at forskjellene gjør de til tre ulike språk. Stian Hårstad sier i boka si:

“De tre skandinaviske språka er selvstendige språk i hver sin nasjonalstat, der de har hver sin skriftlige standardisering (to i Norge)” (Hårstad , 2021, s.21) 

Nabospråkundervisning gir oss mulighet til å bedre forstå hverandre og bygge sterkere bånd mellom de nordiske landene. Vi nordmenn er heldige som bor mellom Danmark og Sverige. Vårt muntlige språk ligger ganske nærme det svenske og gjør det ganske enkelt for oss å forstå svensk. Vårt skriftlige språk er veldig likt dansk og det er enkelt og lese og forstå dansk for oss. Dansker og svensker har litt større forskjeller og har vanskeligere for å forstå hverandre. Når man jobber med undervisning om naboland og nabospråk blir vi mer bevisste på vårt eget språk og forskjeller og likheter mellom de skandinaviske språkene. Vi kan lettere identifisere «falske venner», altså ord som skrives eller uttales likt, men har en annen betydning når vi regelmessig får høre dansk og svensk.

Læringsressurser om nabospråkundervisning

Jeg har valgt og se på to nettressurser til temaet nabospråkundervisning, det er Norden i Skolen – Bokmål og Norden i undervisningen. Dette er to nettressurser jeg ikke visste om før jeg begynte på dette innlegget. Det ser ut som at disse to nettsidene har samme opphav, nemlig Foreningen Norden. men det har ikke så mye å si for dette innlegget. Innholdet i disse to nettsidene er forskjellige, så man kan bruke begge som ressurser i undervisningen. Det har vært veldig lærerikt og interessant og se gjennom disse sidene. Her ligger det så mye vi som lærere kan bruke i undervisningen om nabospråk. I kompetansemålene for 10.trinn står det at elevene skal “Lytte til og lese tekster på svensk og dansk og gjøre rede for innhold og språklige trekk.” På disse nettsidene finner man mange tekster og oppgaver på dansk og svensk. Så her kan man bare plukke og velge. I tillegg til dette kompetansemålet der svensk og dansk nevnes konkret, bør vi som underviser i norsk trekke inn svenske og danske tekster også når vi jobber med andre kompetansemål som f.eks “beskrive og reflektere over bruk av egne lesestrategier”, eller “utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet”.  Kanskje noen av elevene har en dansk nabo eller en svensk slektning? Det er stor sannsynlighet for at elevene skal besøke Danmark eller Sverige i fremtiden. Her på sørlandet reiser mange på ferie, tur med fotball/håndball laget eller avslutningstur med klassen til Danmark. Det vil da være en stor fordel for dem og kunne forstå språket uten og måtte ty til engelsk. En grunnleggende tanke bak målet om nabospråk og nabospråkundervisning er at det har stor verdi for oss å kunne bruke morsmålet vårt når vi kommuniserer med andre skandinaver (Hårstad , 2021, s.9).

Figur 6: Norden i Skolen – Bokmål

På nettsidene til Norden i Skolen finner man mange forskjellige linker til ulike temapakker, språkforståelse, litteraturforståelse, historie om norden og mange faktatekster og dokumntarer. Man kan f.eks finne et dansk dikt om Grønland (Ode til Grønland | Norden i Skolen – Bokmål) eller utdrag fra en svensk dagbok (Svenhammeds journaler | Norden i Skolen – Bokmål). Det ligger også filmer om de ulike nordiske språkene her. Man kan finne seg en vennskapsklasse i et av de andre landene eller snakke med andre i skolechaten. Her får man en unik mulighet til å treffe andre skandinaviske elever og øve seg på å forstå hverandres språk uten å måtte reise langt av gårde.

Foreningen Norden har laget en nettside som skal legge til rette for at elever “skal få god undervisning om Norden, og å skape kontakt, samarbeid og vennskapsbånd mellom elever i Norden” ( www.norden.no ) På deres nettsider finner man undervisningstilbud som er tilpasset de i ulike klassetrinnene og man kan bestille gratis undervisningsmateriell som f.eks Nordenpass med klistremerker og Nordens-dag plakat. Handbok for nabospråksundervisning kan også lastes ned gratis. Dette er en fantastisk hjelp til norsklærere som skal undervise om nabospråk og norden. Her finner man både tekster på dansk og svensk, men også på færøysk og islandsk. Det er også laget oppgaver og ordforklaringer til hver av tekstene. Denne handboken vil jeg ta med meg nå når jeg skal til med nabospråkundervisning i min klasse.

Vi ser at nettsidene legger til rette for at elevene skal møte både skriftlige og muntlige tekster. Det ligger filmer knyttet til hvert språk, der elevene får viktig kunnskap og teori eller litteratur formidlet på enten dansk eller svensk. Jeg syns nettsiden https://www.norden.no/skole har med viktig informasjon vi som lærere kan bruke, man får tilgang til mange forskjellige tekster, både skjønnlitterære tekster og fagtekster, filmer både informasjon og spillefilmer, og man bevisstgjøres alle muligheter som finnes til å skape reelle kommunikasjonsfelleskap mellom elever i Norden.

Kilder:

Foreningen Norden (2024, 25.januar) Skole (norden.no)

Norden i skolen (2024, 25 januar) Norden i Skolen – Bokmål

Hårstad, S (2020) Nabospråk og nabospråkundervisning (2.utg.) Cappelen Damm Akademisk