Norskfagets betydning for bærekraftig utvikling

Med den nye læreplanen LK 20, ble tre nye tverrfaglige emner introdusert. Demokrati og medborgerskap, folkehelse og livsmestring og bærekraftig utvikling. Alle tre tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer. Tanken er at elevene gjennom disse skal bli rustet til livet. De skal danne et grunnlag for hvordan de som enkeltmennesker kan være med å bidra for fellesskapet. De tverrfaglige emnene skal gi kunnskap på tvers av fag, ved at de samme temaene belyses fra de ulike fagene. På denne måten håper en å kunne skape forståelse og sammenheng på tvers av fag (Utdanningsdirektoratet, 2020). 

 

I dette innlegget vil jeg si litt mer om det tverrfaglige emnet bærekraftig utvikling. Dette emnet har det nemlig vært en del debatt rundt, knyttet til norskfaget. De ulike emnene skal som sagt belyses og arbeides med i flere fag. Målene for hva det er elevene skal lære innenfor de ulike temaene, er knyttet til kompetansemålene i de fagene hvor det er aktuelt. Men en stund kunne det se ut til at bærekraftig utvikling ikke var aktuelt i norskfaget. Da kunnskapsdepartementet hadde gått gjennom høringsutkastene for den nye læreplanen, fjernet de bærekraftig utvikling fra norskfaget. De mente at det ikke var faglig hold for de tverrfaglige temaene i alle fag, og det kan godt være. Men at det ikke skulle være plass for bærekraftig utvikling i norskfaget, var det mange i skolenorge som ikke fikk til å stemme. Flere norsklærere engasjerte seg i saken, og det endte med at bærekraftig utvikling igjen ble en del av norskfaget (Ulvestad, 2019; Hanem, 2019).

 

Så hvilken plass har egentlig norskfaget i det tverrfaglig emnet, bærekraftig utvikling? Jeg mener at norskfaget har en helt naturlig plass i emnet. I læreplanen kan vi lese at elevene skal møte temaet gjennom litteratur. Ulike teksters fremstilling av natur, miljø og livsbetingelser skal gi dem kunnskap og forståelse. Gjennom dialog og kritisk lesing kan de utvikle en evne til å forstå og håndtere ulike syn og interessekonflikter som kan oppstå i samfunnet. Norskfaget skal gjennom språket gjøre dem rustet til og selv engasjere seg for en bærekraftig fremtid (Utdanningsdirektoratet, 2020).   

 

På mange måter er ikke dette noe nytt. I norskfaget møter elevene både faglitteratur og skjønnlitteratur. Ulike temaer innenfor bærekraft engasjerer, og gjorde det også før bærekraft ble tatt inn i læreplanen. I faglitteraturen møter elevene fakta og ulike synspunkter, mens de i skjønnlitteraturen kan kjenne seg igjen, eller møte andre synsvinkler enn den de selv har. Som Roar Ulvestad (2019) skriver i sin artikkel “Norsk litteratur er full av skildringer av hvordan vi blir formet i møte med naturen og miljøet rundt oss” (Ulvestad, 2019).  

 

På vår skole har vi planlagt ulike tverrfaglige prosjekt, med bakgrunn i de tverrfaglige emnene. Til våren skal “bærekraftig utvikling” være ramme for et større fellesprosjekt for hele skolen. Jeg tok en prat med rektor om norskfagets rolle i dette prosjektet. Han hadde de samme tankene som meg, norskfaget har absolutt mye å bidra med inn i dette emnet. Han trakk frem at faget skal gi elevene et språk for å kunne drøfte og reflektere rundt viktige verdier innenfor miljøvern og bærekraft. Vi er også i gang med å oppdatere vår lokale læreplan i norsk, og her vil det være naturlig å ha med noe om de tverrfaglige emnene. Da det stort sett ikke er kompetansemål knyttet direkte til bærekraftig utvikling i norskplanen, er det særlig viktig å planfeste dette emnet. Vi var i alle fall enige om at bærekraftig utvikling bør ha sin plass i norskfaget. Norsk er tross alt det største faget vi har, og kan ikke holdes utenom et så viktig emne!

 

Kilder:

 

Ulvestad R. (2019, 27.mars). Norsklærerens rop på bærekraft. Utdanningsnytt. Hentet fra https://www.utdanningsnytt.no/baerekraftig-utvikling-norsk-roar-ulvestad/norsklaererens-rop-pa-baerekraft/140883

 

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i norsk (NOR01–06). Hentet fra https://www.udir.no/lk20/nor01-06/om-faget/tverrfaglige-temaer?lang=nob

 

Hanem G. (2019, 29.mai). Bærekraften som ble borte. Aftenposten. Hentet fra https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/6jW2R0/baerekraften-som-ble-borte

 

Kommentarer er skrudd av for Norskfagets betydning for bærekraftig utvikling

Filed under Uncategorized

Hei, verden!

Velkommen til home.uia.no.

1 Comment

Filed under Ukategorisert