Bacheloroppgave Bildebaser

I min bacheloroppgave prøver jeg å finne ut noe om bruken av bildebaser i norske avismedier. Jeg innser at en bacheloroppgave prøver å gjøre to ting for meg som student. Det er mitt første møte med forskning «på ekte». Samtidig prøver jeg å ta selve forskiningsdelen seriøst slik at eventuelle funn kan danne grunnlag for videre forskning.

Motivasjon

Jeg jobber i Forsvaret som fotograf og mediegrafiker. Tidligere jobbet jeg i nesten 10 år i Polaris media, i mediehusene Fosna-Folket og Adresseavisen. Når jeg jobbet for lokalavisa Fosna-Folket skrev jeg også en del freelance-artikler for avisa. Da ble jeg veldig interessert i foto, som igjen førte til at jeg nå har svennebrev som fotograf. Denne kombinasjonen har fått meg til å undre på hvordan bildebruk foregår i norske aviser. Syntesen min er at norske medier går gjennom en rasjonaliseringsprosess. Derfor finnes det flere spørsmål man kan ta tak i. Hva er utviklingen på ansettelse av egne fotografer i norske aviser? Hvordan stiller avisene seg til bruk av eksterne fotografer? Hva med illustrasjonsbilder? Har det mye å si hvor bildene kommer fra?

Jeg ser at i min bacheloroppgave måtte jeg snevre ned til ett av disse feltene slik at jeg kunne drive målrettet forskning. Jeg har endt opp med å forske på norske avismediers bruk av bildebaser. Da med spesielt fokus på Forsvarets mediearkiv. Gjennom min jobb i Forsvaret har jeg levert noen bilder hit selv, og er selvsagt nyskjerrig på hvor utbredt denne bruken er. Men jeg er også interessert i hvordan bruken av mediearkivet stiller seg i forhold til bruk av andre bilderessurs-banker. Dette skal jeg prøve å finne ut av.

Personvern

En del av metoden min i bacheloroppgaven går ut på å samle inn respondent-svar gjennom en spørreundersøkelse. Denne undersøkelsen går ut til alle norske avisredaksjoner. For å ivareta personvern blir undersøkelsen helt anonym. Jeg stiller heller ingen krav til hvem i avisene som svarer på undersøkelsen. Det eneste som er viktig er at personen har kunnskap om avisas holdninger til bildebruk. Og da spesielt bruk bilder tatt av eksterne fotografer. Det er ingen åpne spørsmål i undersøkelsen. Grunnen til dette er at jeg ønsker å sikre at ingen personopplysninger kommer inn i forskningsmaterialet mitt.