Programmering og algoritmisk tenkning

I dette arbeidskravet måtte jeg tenke litt annerledes, da klassen jeg er kontaktlærer for er ute i praksis. Jeg har allikevel tenkt ut hvordan mine elever på vg2 kunne ha brukt programmering i læringen deres.

Programmering og algoritmisk tenkning, er som hånd i hanske. De henger sammen, og er avhengige av hverandre. Jeg har derfor tenkt at mine på helsefag vil kunne ha stort læringsutbytte ved å lære seg algoritmisk tenkning inn i sine yrker. Meningen bak algoritmisk tenkning er at hver enkelt skal prøve å finne ut en løsning på en utfordring.

I helsevesenet finnes det flere ulike utfordringer som løses og gjerne kan løses ved algoritmisk tenkning. Vi kan peke på velferdsteknologien som en del av algoritmisk tenkning. De eldre ønsker å bo lengst mulig hjemme, og vi har en eldrebølge i vente. Dersom jeg skulle brukt programmering og algoritmisk tekning i mitt klasserom, ville jeg tatt denne vinklingen. Jeg hadde lagt ulike «case», der elevene skulle tenke algoritmisk for å kunne ivareta pasientene lengst mulig hjemme.

Eks (anonymisert): Per og Astrid på 85 år, bor hjemme på garden sin. Per har i det siste blitt mer og mer glemsk. Han glemmer å stå opp, glemmer noe av påkledningen, glemmer tabletter og toalettbesøk. Han er også urolig når han er hjemme alene, når kona er bortreist. Hvordan kan du med algoritmisk tenkning, gjøre slik at Per og Astrid kan ha fullverdige liv hjemme og hjelpe dem til utfordringene han/de har.

Her ville jeg på forhånd gjennomgått hvilke muligheter vi har, men også latt elevene tenke fritt og komt med forslag.

Nettvett

Jeg har i dette arbeidskravet valgt å fokusere på nettvett og digital mobbing. Grunnen for at jeg ønsket å lage en informasjonsplakat her, er fordi at dette er veldig aktuelt for mine elever på vg2. De bruker sine smart tlf, og vi som lærere har ikke innblikk i hva som foregår på den plattformen hos hver enkelt. Jeg har lagt til en QR kode til hva vi som lærere kan gjøre av forebyggende tiltak for våres elever. Nettopp det å lære dem nettvett, fordi vi vet at det økte fokuset rundt det digitale har komt for å bli.

Spill i undervisningen

Spill pedagogikk

Det å bruke spill i undervisningen, er ikke noe jeg har gjort ofte. Jeg har gjerne tatt i bruk spill som en avrunding på noe, for å bryte opp i noe eller for å skape en endring både i forhold til faglighet og sosialt miljø i klasserommet.

Når vi fikk dette oppdraget, tenkte jeg først at mine elever på vg2 vil reagere på ulike måter ved å anvende spill i undervisningen. Jeg hadde på forhånd hørt med elevene om hvilke spill de bruker og var de var engasjert i. Flere av dem spiller digitale spill flere timer daglig på tlf sin.

Klassen kom frem til at de ville lage sitt eget Alias, med å skrive opp de ulike begrepene de har lært i programfagene på helse og oppvelst vg2. Spillet er fortsatt under utarbeiding, og alias kortene blir stadig fler og fler- ettersom vi får gjennomgått mer kompetansemål.

Sammen med mine elever kom vi frem til at de ønsket seg et spill de kunne lage selv, og flertallet ønsket seg et analogt spill. De fikk medvirke i hvilket spill det skulle være og spillets regler. Jeg laget rammene rundt og fokuserte på at spillet skulle gi faglig læring, engasjement og motivasjon.

Hensikten med spillet er at de skal trille terningen, og trekke et kort og forklare begrepet til sine lagspillerer- uten at de sier navnet. For eksempel: begrepet puls (her kan eleven si noe om normal pulsslag, forklare hvor en finner puls- uten å si begrepet høyt. Så skal lagkameratene få så mange poeng som mulig. Reglene kan variere og må differensieres.

Fordelen med å lage en slikt spill er: skaper inkludering, aktivisering, utforsking, glede og humor. Fin måte å oppsummere emner på.

Ulempene med et slikt spill: noen er redd for å ikke kunne forklare begrepet riktig, blir nervøs for å ikke gjøre det bra for sine lagkamerater.

Det jeg har erfart etter oppstart på dette i klasserommet, er at det er en veldig fin måte å aktivisere elevene på i slutten av et emne. Alle fikk tatt sin del i utformingen, og faglig sett er dette en kjempefin måte å oppsummere på. Vi skal definitivt fortsette utarbeidingen av dette spillet ut skoleåret.

Legger ved bilde av hvordan spillet ser ut når vi startet prosessen.

.

Ny på bloggen :)

Hei. Denne uken har jeg og mine elever på vg2 helse og oppvekst – helsefagarbeiderlinjen startet på temaet – Allmenntilstand. Spennende tema, med flere ulike praktiske læringsoppdrag. Jeg har laget en valgtavle, der elevene kan jobbe både individuelt og sammen med sin makker. Valgte å lage denne valgtavlen på PP og den er vedlagt.

  • Fordelene med å bruke den digitale valgtavlen er at elevene selv kan medvirke i hvilken oppgave de ønsker å starte på. Videre kan dette øke deres motivasjon eller interesse innenfor området. Elevene får medvirke i hva de ønsker fordypning i, og jobber i sitt eget tempo. Fordelen med den digitale valgtavlen er at det er et fint opplegg for deg som lærer og evt vikarer. Jeg har lagt inn noen praktiske øvelser, slik at ikke elevene blir sittende forran pc skjermen.
  • Ulempen med å bruke den digitale valgtavlen er at elevene jobber mye selvstendig og en mister litt kontroll over kapasiteten og nivået til elevene i klassen.
  • Hadde litt problemer med å vite hvordan jeg skulle laste denne valgtavlen opp her på bloggen – men håper dere kan se den.

Kine 🙂