Skolebibliotekkunnskap 1 studier, hvorfor?

Limingen fra Viewpoint Børgefjell Foto: May Iren Polle Reitan

Min grunn for å studere skolebibliotekkunnskap

Jeg er en godt voksen dame på 54 år fra Røyrvik, en liten kommune lengst nord og øst i Trøndelag, som har valgt å kaste meg ut på studier igjen.

Jeg jobber i dag som skolebibliotekar i 20% stilling ved Røyrvik bibliotek. og vi server Røyrvik Oppvekstsenter som består av barnehage med to avdelinger, norsk og samisk, SFO og skolen som har 1.-10. klasse. Biblioteket vårt er et kombinasjons bibliotek som holder hus i Røyrvik Hallen og ligger på Oppvekstsenterets område.

Jeg ikke utdannet verken som bibliotekar eller lærer, men innen reiseliv og som barne- og ungdomsarbeider. Kan jeg da jobbe som skolebibliotekar var et av spørsmålene jeg stilte meg da tilbudet kom sist sommer, om å bytte ansvarsområde med biblioteksjefen, fra folkebibliotek til skolebibliotek. Fikk også en prosjektstilling, 30%, i skolebibliotekutvikling samtidig. Etter å ha tenkt meg om, endte det med at jeg takket ja til begge stillingene, men det var med skrekkblandede følelser. Klarer jeg dette, har jeg kompetansen som trengs, greier jeg å skape engasjement blant lærere og elever ved oppvekstsenteret, får vi til prosjektet osv.

Det var så mange spørsmål som meldte seg, og i løpet av året har jeg både erfart og kjent på at jeg trenger faglig/teoretisk påfyll for å kunne gjøre en god jobb på skolebiblioteket, kunne utvikle skolebiblioteket og det å gi barna/elevene en kultur for lesing og kjenne på leseglede. Det å kjenne på leseglede er noe jeg selv har hatt stor glede av opp gjennom årene. Biblioteket har for meg været et sted der jeg at funnet ro og glede i alle bøkene som står og frister oss. Jeg har mang en gang dukket inn i bøker og vært i min egen boble, og det ønsker jeg at dagens barn og unge også skal kunne oppleve.

Har lært masse i løpet av det siste året. Fått faglig påfyll med litteratur knyttet til prosjektet, kurs, studiebesøk ved andre bibliotek, konferanser m.m, men jeg kjente at jeg trenger MER! Og etter deltakelse på Nordisk Skolebibliotek Konferanse i Kristiansand i juni 2022, ble gløden tent enda mer. Vil på det sterkeste anbefale alle til å delta neste gang det arrangeres Skolebibliotek konferanse om du ikke deltok i år.

Dette interesserer meg ved studiet

Når det gjelder studiet Skolebibliotekkunnskap 1 så er jeg interessert i det meste av det studiet har å by på. Årsaken er at jeg er jo som tidligere skrevet at jeg er ganske fersk i jobben, men synes den er veldig interessant. Kjenner at jeg trenger å ha det teoretiske/faglige i bunnen, slik at man kan sette teori ut i praksis og ha et teoretisk/faglig grunnlag for utøvelse av jobben som skolebibliotekar.

Om jeg skal trekke frem noe som er ekstra interessant så må det være å få utviklet kunnskapen min i grunnleggende kunnskapsorientering, det å kunne bruke skolebiblioteket/biblioteket i ulike arbeidsformer og metoder i undervisningen, det å administrere og drifte et skolebibliotek og kunne se nye muligheter for skolebiblioteket som en aktiv del av skolens læringsmiljø. Når jeg har fått mer teoretisk/faglig påfyll, så kan vi få til et skolebibliotek som vil fungerer bedre, som barna/elevene og lærere aktivt vil benytte seg av i undervisningen og være stolte av.

Merking på norsk og sør-samisk
Foto: May Iren Polle Reitan

Jeg både håper og tror at studiet kan utvikle meg som skolebibliotekar på så og si alle områder. Jeg trenger teoretisk/faglig kunnskap som jeg kan omsette i praksis, få en bedre forståelse av yrket/jobben og dermed kunne utvikle skolebiblioteket til «Et rom som skaper magiske øyeblikk» i møte med bøkenes verden.