Matematisk programvare og elektroniske tidsskrift.


Navigasjonslinker:
[Min hjemmeside. ] [Åsvalds side 1 ] [Åsvalds side 2 ] [ Norske matematikere ] [Adresser til norske matematikere. ]
 
Søking etter informasjon: Søking gjøres raskt med AltaVista fra Digital eller med Fast , eller med en av NorthernLight.com eller Hotbot , ...
Har du prøvt Yahoo? Yahoo
Søk i Norge: Søk i Norge kan gjøres med Kvasir .
Søking etter personer: I USA kan du bruke Four 11 til å søke etter E-Mail Address til personer. 
En mulighet er å bruke ressurene samlet ved Penn Mathematics for å finne adresser til matematikere (og andre).

Matematisk programvare:


Elektroniske tidsskrift i matematikk:


Forskerutdanning
Nasjonale forskerkurs i realfag 2000. 
Norske forlag på nettet:

Utenlandske forlag på nettet:Berkeley Digital Library

Bokhandlere på nettet:


Åsvalds hjemmeside
Siste endring: 29.09.2000.