Norske matematikere


Navigasjonslinker:
[Min hjemmeside. ] [Åsvalds side 1 ] [Åsvalds side 2 ] [Norske matematikere ] [Adresser til norske matematikere .] 
I de følgende sidene vil det bli samlet informasjon om kjente norske matematikere. Informasjonen blir lagt inn etter hvert som den blir samlet. Det betyr at noen navn er listet opp som det foreløpig ikke er noen data om.

Bent Birkeland har samlet en del materiale i "Norske matematikere". Gyldendal Norsk Forlag og Norsk Matematisk Forening, Oslo, (1993), 48 sider. Se også Bent Birkelands artikkel "Norsk Matematisk Forening 75 år". Normat Nr. 41 (3) (1993), 125 - 127, og hans web-side om Professorer i matematikk ved Universitetet i Oslo.

Tom Lindstrøms bok: "Kalkulus", Universitetsforlaget (1995) inneholder en del historiske noter om norske matematikere.

Karl Egil Aubert har skrevet en artikkel om norske tallteoretikere i boka "Fra matematikkens spennende verden." Utgitt av Norsk matematikkråd på Tapir i 1993. Redaktører er Per Hag og Ben Johnsen.

Avdeling for realfag, Åsvald Limas hjemmeside.


Niels Henrik Abel (1802 - 1829)

Foto i JPEG format: Hva fotografiene viser:
JPEG, 214KB 
JPEG , 769KB
Statue av Abel på Gjerstad presegård.
JPEG Bilde av Abels grav i Froland.
JPEG , 163KB 
JPEG, 596KB
Statue av Abel på Finnøy prestegard.
JPEG , 162KB Statue av Abel.
JPEG Fra det rommet Abel der Abel budde på Froland.

Karl Egil Aubert (1924 - 1990)

Carl Anton Bjerknes (1825 - 1903)

Vilhelm Bjerknes (1862 - 1951)

Ole Jacob Broch (1818 - 1889)

Viggo Brun (1885 - 1978)

Cato Maximilian Guldberg (1836 - 1902)

Christopher Hansteen (1784 - 1873)

Poul Heegaard (1871 - 1948)

Raphael Hoegh-Krohn (1938 - 1988)

Bernt Michael Holmboe (1795 - 1850)

Elling Holst (1849 - 1915)

Otte Hustad (1928 - 1991)

Ingebrigt Johansson (1904 - 1987)

Sophus Lie (1842 - 1899)

Wilhelm Ljunggren (1905 - 1973)

Ralph Tambs Lyche (1890 - 1991)

Henrik Martens (1927 - 1993)

Trygve Nagell (1895 - 1988)

Øystein Ore (1899 - 1968)

Søren Rasmusen

Atle Selberg (1917 - )

Henrik Selberg (1904 - 1993)

Sigmund Selberg (1910 - 1994)

Ernst S. Selmer (1920 - )

Thoralf Skolem (1887 - 1963)

Mary Ann Elisabeth Stephansen (1872 - 1961)

John Olav Stubban (1909 - 1994)

Carl Størmer (1874-1957)

Ludvig Sylow (1832 - 1918)

Axel Thue (1863 - 1922)

Caspar Wessel (1745 - 1818)

Knut Øyma (1949 - 1996)

Min hjemmeside

Åsvald Lima, siste oppdatering: 23.11.2001