Om meg

Hei,
Jeg heter Agnete, og jeg er norsklektor og skolebibliotekar på en ungdomsskole i Oslo. I fjor studerte jeg ved UiA og tok studiet Skolebiblioteket i Fagfornyelsen. I år har jeg begynt på studiet Skolebibliotekkunnskap. Jeg er ikke utdannet bibliotekar og har merket behovet for kompetanseheving i jobben som skolebibliotekar. Jeg er særlig opptatt av hvordan skolebiblioteket, i tillegg til å formidle litteratur og stimulere til leselyst, kan bli en læringsarena i fagopplæringen og samarbeide tett med lærerne.