Hvorfor skolebibliotekkunnskap?

Heldige meg som har fått muligheten til å studere skolebibliotekkunnskap. Det finnes mange grunner til at jeg ønsker å ta dette studiet, og dette skoleåret oppleves som det perfekte tidspunktet.

Ordet bibliotek gir meg gode assosiasjoner. Jeg har fine minner fra barndommens støvete skolebibliotek og i ungdomstiden elsket jeg å tilbringe tid på det lokale biblioteket. Bøker og annet lesestoff har gitt meg gode leseropplevelser, og innimellom har også læring foregått.

Jeg arbeider ved en 5.-7. trinnskole med ca. 250 elever. Visjonen vår er «God læring for alle». Alle elevene skal være inkludert i fellesskapet og alle skal få ta ut sitt potensiale. Vi vet at barn som blir lest for og som selv leser mye blir bedre lesere, og de klarer seg bedre i skolen. Vår oppgave blir da å legge til rette slik at alle våre elever får god leseopplæring og mulighet for mengdelesing.

Forrige skoleår var jeg så heldig at jeg fikk overta ansvaret for skolebiblioteket. Biblioteket har en forholdsvis stor samling av skjønnlitterære bøker. Vi har også en variert samling fagbøker, men denne samlingen bærer preg av alder og tilfeldige innkjøp. Bibliofil er innkjøpt og vi er endelig i gang med digitalisering av samlingene våre. Dette er et omfattende arbeid, og her har jeg behov for mer kunnskap for å kunne bygge opp et godt system. Et system som fungerer godt for både elever, lærere, bibliotekar og fremtidige bibliotekarassistenter.

Line Hjellup fra Spangereid skole har vært på besøk i min kommune. Skoleledere, skolebibliotekarer og lærere har fått delta på spennende kurs om leseglede , læring og bruk av skolebiblioteket i dette arbeidet. Spangereid skole har satt lesing på timeplanen, og har vært en inspirasjon for oss i vårt arbeid med lesing og bruken av skolebibliotekene som pedagogisk ressurs.

Skolen min er for tiden under omfattende renovering, og store deler av skolebiblioteket er nedpakket i pappesker. Vi gleder oss til nye, store lokaler som vi skal få være med på å utforme og definere innhold i. Så parallelt med min utdanning innen skolebibliotekkunnskap vil jeg få være med på å bygge opp et nytt bibliotek ved skolen. Dette åpner mange muligheter for oss som skole, samtidig som mange avgjørelser må tas underveis. Jeg håper at studiet skal gi meg kunnskap og trygghet til å bidra positivt inn i dette arbeidet.

Dette skal romme vårt nye skolebibliotek. Eget foto

Skolebiblioteket vårt skal være en kilde til lesing, litteraturformidling og trivsel. Samtidig skal det være et verktøy slik at elevene kan oppnå målene i læreplanen. Gjennom innføringen av Kunnskapsløftet 2020 vil tilnærmingen til elevenes læring være endret. De skal ha mer tid til utforsking og til dybdelæring. Elevene skal utvikle seg til kritiske lesere og tilgangen til informasjon om ulike emner er nærmest ubegrenset. Biblioteket vårt skal være en arena for læring og for oppøving av elevenes informasjons-kompetanse. Hos oss, som på andre skoler, har vi det ofte travelt og ressursen til skolebiblioteket er liten. For å få lykkes i arbeidet med oppbyggingen av vårt nye bibliotek må bibliotekansvarlig, ledelsen, dataansvarlige, lærere og elevene involveres i arbeidet.  I denne prosessen kan kompetansepakken om utvikling av gode skolebibliotek fra Språkløyper  være et nyttig verktøy.
Vi ønsker oss et bibliotek som er med på å utjevne sosiale forskjeller og som bidrar til leselyst og læring. Samtidig skal biblioteket vårt benyttes aktivt som ressurs i det pedagogiske arbeidet ved skolen. Jeg gleder meg til resten av skoleåret, til studiet og til arbeidet med utviklingen av vårt nye skolebibliotek.