Geoguessr

  • Vi har i en periode reist rundt i verden å lært om land, verdensdeler, demokrati og medborgerskap, FN osv. Derfor passet det bra å teste ut geoguessr.com med mine elever. dette har vi gjort mest i plenum så jeg har kartet oppe og de hyler og skriker ut hvor de tror det er:) Dette kunne selvsagt blitt gjort annerledes. Men det er litt gøy når de blir veldig engasjert innimellom:) For dette spillet synes mine elever er veldig gøy! Er imponert over at de så gode på flagg(lærer vist dette ved å spille fifa)(flagg kommer opp som tips på noen av de ferdiglagde quizene. Jeg har også laget en selv som inkluderer alle landene vi har vært igjennom de siste 5 ukene. Utfordringene er de stille elevene som ikke tør skrike ut. Har også prøvd og la elevene jobbe 2 og to med dette og det fungere det også, og da er det stillere i klasserommet:)
  • https://www.geoguessr.com/