Valgtavle

https://docs.google.com/presentation/d/1Fk6w4ZOEuBmfYfx_hNGxN4HQxm4O4fn2Ny7xWKE2iBI/edit#slide=id.p

Arbeide med å lage en valgtavle har vært en lærerik og gøy prosess.

Denne tavlen er beregnet til bruk på vg2 helsefag. Kompetansemålet som ligger til grunn, har elevene fått undervisning i før. Tanken bak utforming og valg av oppgaver er at elevene skal få repetisjon av tema, se sammenhenger mellom teori og praksis og øver seg i å skrive en pedagogisk pleieplan.

 Som lærer skal vi tilrettelegge for, og lære elevene ulike strategier som fører til læringsutbytte for den enkelte. Jeg tenker at bruk av valgtavle kan være en god strategi for læring. Elevene få mulighet til å arbeide selvstendig og i sitt eget tempo. Valgtaler kan gi elevene variert læringsaktiviteter, og tilpasset undervisning som både kan utfordre, og gi opplevelse av mestring

Elevene skal ikke lengre være passive mottakere av kunnskap. En elev som får være aktiv deltakende i sin egen læringsprosess vil få bedre læringsutbytte. En elevtavle legger til rette for at elevene for være aktive og deltagende, Men hva med læringsutbytte. Jeg tenker at bruk av denne strategien krever god struktur, klasseledelse, oppfølging og veiledning fra vår side. Vi må kjenne elevgruppen godt hva de mestrer og ikke mestrer. Vi må også innta en veilederrolle som gir oss tilbakemelding på læringsutbytte til den enkelte.