«Verdens beste skolebibliotek!»

Da jeg startet å studere skolebibliotekkunnskap hadde jeg ingen arbeidserfaring fra bibliotek. I løpet av studietiden har jeg fått muligheten til å jobbe på et skolebibliotek på en stor studiespesialiserende videregående skole. Denne skolen prioriterer skolebiblioteket høyt og jeg var så heldig å få jobbe med de to faste tilsatte hver dag. Skolebiblioteket er en viktig del av skolen sitt pedagogiske opplegg.

Skolebiblioteket er plassert sentralt, midt i hjertet av skolebygget. Biblioteket er åpent, uten vegger og er plassert ut over et stort areal. Når man sitter på skolebiblioteket har man utsikt over kantina og den ene inngangen på skolen. Det at skolebiblioteket ligger så åpent, tilgjengelig og har så god plass, bidrar til at det er lett og trygt å benytte biblioteket på denne skolen.

Skolebiblioteket er populært, det er alltid elever der før og etter timene og i storefri. Det lånes mye bøker, det samme med spill og andre ting som lånes ut fra skolebiblioteket. Mange elever sitter her og jobber med skolesaker eller bare sitter og prater. Slik fungerer det som en sosial møteplass som et skolebibliotek også skal være.

Bilde fra biblioteket(Eget)

Jeg opplever et levende Bibliotek som frister til leseglede med aktuell litteratur, med ulike relevante temaer. De faste utstillingene kan omhandle inkludering, ulike forfattere, sjangre, politiske temaer, diskriminering og undertrykking. Utstillingene kan friste elevene til å bli nysgjerrig på de ulike temaene og til å lese, lete på nettet eller se en film om de forskjellige emnene?

Bibliotekarene lager forskjellige utstillinger med bøker hvor de bytter tema for utstillingene hver måned. Når det er Advendt, Påske og Halloween pyntes bøker i tillegg til andre rekvisitter som brukes.

Bibliotekarene deltar i skolens pedagogiske arbeid, de holder ulike kurs blant annet i kildekritikk, litteratur som er relevant for elevene og ulike temaer innenfor fagene. Kursene holdes for alle klassene på skolen og er i bibliotekets lokaler noe som ytterligere stimulerer til bruken av lokalene. Særlig synes jeg kurs i kildekritikk er viktig nå som nettet er fult av «informasjon» som ukritisk deles på sosiale medier og ellers. Ifølge skolens formålsparagraf skal elevene lære seg å handle etisk og miljøbevisst. Kildekritisk kunnskap er absolutt relevant her.

Når elevene skal skrive særemnet har skolebiblioteket en aktiv rolle ved å finne fram forslag til aktuell litteratur, kortfattet presentere den og veilede elevene i arbeidet med særemnet. Vil du lese mer om særemnet kan du lese mer her: https://mentornorge.no/blogg/slik-lykkes-med-saeremnet.

Jeg opplever at skolebibliotekarene her og samarbeider tett og planmessig med de ulike faglærerne og dermed styrker elevenes faglige utbytte.
Etter min mening skal biblioteket være et sted man kan få jobbet i fred og ro, eller sammen med andre med skolesaker altså et sosialt møtested. Dersom pratingen kan bli for høylytt kan dette forstyrre andre elever som sitter og jobber med skolesaker. Her løses dette ved at det er et skille mellom et stillerom og et mer åpent og sosialt rom. Dette fungerer bra.

Hvilket utviklingspotensiale ser jeg her? Jeg opplever jo at dette er et aktivt og levende skolebibliotek som blir mye brukt til forskjellige aktiviteter. Det er i dag stort fokus på ulike arbeidsmåter i skolen hvor elevene skal innhente informasjon fra ulike kilder og presentere sitt elevarbeid på mange måter. Også skolebiblioteket kan her brukes ved å ha god tilgang på digitalt verktøy slik at elevene kan bruke sine ulike kreative evner til å løse oppgavene. Dette stiller også større krav til bibliotekarenes digitale kompetanse. Les mer om digitale løsninger her: https://udirbloggen.no/framtidens-skolebibliotek/.

Men skolebiblioteket kan også brukes til flere aktiviteter: Å bruke Skolebiblioteket som skolens karrieresenter, hvor elevene selv kan jobbe med spørsmål rundt sin egen utvikling og yrkesvalg, kan være et aktuelt utviklingsområde. Dette kan skje i samarbeid med skolens rådgivere og lærere, her kan også NAV og ulike bedrifter trekkes inn i arbeidet.

Et skolebibliotek kan absolutt være et møtested der hvor elevene kan møtes på utenfor skoletid. Her kan det være rom for skolearbeid, spill kvelder, filmkvelder eller diskusjonsgrupper. Her kan politiske eller frivillige organisasjoner ha møter og engasjeres i arbeidet med elevene på kveldstid. Mennesker med ulik kulturbakgrunn kan lære hverandre å kjenne. Slik vil skolebiblioteket være en viktig medspiller til inkludering og kulturformidling i vårt flerkulturelle samfunn. Eksempler på aktiviteter som kan styrke inkludering og mangfold kan være samtalegrupper, lesesirkler med presentasjon av litteratur fra mange land. Men mest av alt for å møtes å bli bedre kjent med hverandre.

Det viktigste er at skolebiblioteket er et godt sted å være for alle på skolen spesielt elevene. For å få til dette på en god måte er det viktig at elevene blir hørt og opplever reell brukermedvirkning på biblioteket. I tillegg til at elevrepresentanter er med i skolens styringsorganer kan biblioteket sette opp forslagskasse hvor alle elevene oppfordres til å komme med forslag til nye aktiviteter, bøker og utstyr som man ønsker skal kjøpes inn.

Håper det blir satset mye på skolebibliotek også i fremtiden!

 

 

3 thoughts on “«Verdens beste skolebibliotek!»

 1. Hei Ingvild.
  Så gøy det må være å jobbe på dette skolebiblioteket. Høres inspirerende ut, og veldig fint å høre at denne skolen tar skolebiblioteket og integrerer den inn i skolehverdagen.
  Både med hensyn til plasseringen i bygget, og at det faktisk jobber to skolebibliotekarer der. Og at biblioteket er aktivt i bruk i læringen til elevene via særemnet.
  Høres ut som mitt drømmebibliotek det her, og blir glad for å lese at det er en sosialt møteplass for alle. At elevene er aktivt med å få komme med forslag til innkjøp synes jeg høres veldig lurt ut.
  Dette må være spennende å være en del av, spesielt med tanke på at du tar den utdannelsen du tar, og at du tidligere ikke har vært i skolen.
  Interessant at du ikke har noe konkret som dette biblioteket kan bli bedre på, det tyder kanskje på at dette er drømmebiblioteket for flere enn deg?
  Lykke til videre, og takk for en fint innblikk i drømmebiblioteket.

 2. Hei!
  Veldig fint og inspirerende innlegg om et bibliotek der det tydeligvis er mye å glede seg over. Så flott at du får anledning til å være på et slikt arbeidssted! Jeg merker meg at biblioteket er godt integrert i læringsarbeidet, og at bibliotekarene samarbeider med lærerne på en god måte.

  De tankene du har om videre utvikling er også interessante. Det er fint at du framhever utviklingsmuligheter med vekt på elevenes eget utforskende arbeid. Det samme gjelder skolebiblioteket som møtested, en kulturarena. Det siste ser vi jo at folkebibliotekene beveger seg mer og mer i retning av. Hvis det arealmessig ligger til rette for det, kunne nok det samme tenkes om skolebibliotekene noen steder. Fint!

  Hilsen Svein Slettan, UiA

 3. Så heldig du er som får arbeide ved en skole som prioriterer skolebibliotek, og for en lærerik tid det må være. Et velfungerende skolebibliotek og samtidig ta en relevant utdanning. Jeg skal selv være med på å bygge opp et nytt skolebibliotek, så ditt innlegg var inspirerende lesing. Jeg likte spesielt godt det du skreiv om at både bibliotekarer, lærere og elever arbeidet sammen for å utvikle biblioteket. At dere på biblioteket deltar aktivt i skolens pedagogiske arbeid og avholder ulike kurs for elevene. Det var også spennende å høre om ulike utstillinger, arbeid med særemner, og ikke minst om hvordan dere har lykkes i å gjøre biblioteket til en sosial samlingsplass for elevene. Inspirerende lesing, og jeg håper at vi også lykkes i å skape drømmebiblioteket.

Comments are closed.