Monthly Archives: april 2021

Vi har valgt å løse oppgaven med å skrive hver vår del av teksten. Tankene og konklusjonene som deles er basert på en felles drøfting vi foretok oss etter endt eTwinning-prosjekt.

Samhandling og kommunikasjon

Intro – Av Vegard

I dette blogginnlegget vil vi fortelle om et samarbeidsprosjekt vi som studenter har gjennomført gjennom plattformen eTwinning. Gjennom tre uker har vi samarbeidet med svenske studenter om å lage et spill med hensikt å kunne brukes i engelsk grammatikk-undervisning. Vi vil i de neste avsnittene fortelle litt om de erfaringene vi har gjort oss gjennom prosjektet, og reflektere rundt i hvilken grad vi tenker at eTwinning kan være et nyttig verktøy for oss videre som lærere.

Hva er eTwinning? eTwinning er en digital plattform utviklet for å kunne være et samarbeidsverktøy mellom skoler i Europa. Plattformen er utviklet i samarbeid med Erasmus+, og har per nå over 217.000 registrerte skoler i Europa. Intensjonen med plattformen er å skape en digital arena der lærere og skoler kan samarbeid om å utvikle nye undervisningsopplegg eller undervisningsprosjekter. Det er også mulig å legge opp til elevsamarbeid på tvers av landegrenser.

I vårt prosjekt ble vi delt i små grupper, som oftest med en student fra vår studie og to svenske engelsk-studenter per gruppe. Oppgaven var enkel: Hver gruppe skulle designe et spill til bruk i engelsk-undervisningen der grammatikk var fokuset. Spilltype, innhold og egnet trinn stod gruppene fritt til å bestemme selv. De norske studentene skulle stå for spillet og det tekniske, mens de svenske studentene sto ansvarlige for det språklige og faglige innholdet. For å ikke gjøre oppgaven for komplisert ble vi anbefalt å lage spillet i PowerPoint, med henvisning til noen nyttige maler og spill-ideer.

Drøfting – Av Sebastian

Samarbeidet kom fort i gang med oppfølging fra forelesere der vi ble delt inn i Zoom-møter og diskuterte fremgangen ved å snakke engelsk i kommunikasjonen med hverandre. Samarbeidet ble i større grad en delegering av arbeid der norske studenter skulle lage spill mens svenske studenter skulle ordne grammatikken. Etter spillet var bestemt og prosessen var i gang var også den individuelle delen i samarbeidet i gang. Etter dette var det et par møter på Zoom for å samle produktet, og produktet ble testet og ferdigstilt. Et nokså knirkefritt samarbeid ble konkludert etter testen.

Et godt samarbeid ja, men hvis man ser på resultatet og nytteverdien begynner man å tvile på dette prosjektet som helhet. Etter 4 uker med arbeid, 4 Zoom-møter og en ordning for å få i gang samarbeid og hva er det man kan vise for dette samarbeidet? Etter å ha vurdert produktet på egenhånd er det vanskelig å se bort fra at dette kunne man ha fått til på egenhånd. Et slikt prosjekt som dette ville jeg konkludert med at ikke trengte involvering fra eTwinning, noe som igjen må komme tilbake når eTwinning skal vurderes som et hjelpemiddel. På bakgrunn av mine tidligere konklusjoner vil man kunne se at eTwinning heller er mere spisset inn og spesifikt enn man først har antatt. Der er min vurdering at eTwinning ikke kan brukes på mange ulike prosjekter men heller et få antall prosjekter, på bakgrunn av arbeid og tidsbruk som legges inn i de forskjellige prosjektene. Alt i alt, et godt samarbeid, men det ferdige produktet var ikke verdt tidsbruken og arbeidet dessverre.

Når det kommer til bruken av eTwinning i egen undervisning så har det fortsatt en plass der, bare mindre enn antatt. For at det skal være verdt å etablere et slikt samarbeid så er elevene vi kontakter nødt til å tilby kunnskaper og egenskaper elevene hjemme her i Norge ikke kan. Jeg vil kunne se for meg at et samarbeidsprosjekt i samfunnsfag eller KRLE ville være nyttig. Elevene andre steder i verden kunne gitt et strålende innblikk i hverdagen elevene i Norge ikke kan lese om og elevene i disse landene kan høre hvordan nordmenn ser religion utenfra. eTwinning ville vært nyttig for å skaffe flere perspektiver fra rundt om i verden og skape en større bredde hos elevene basert på kultur og forståelse.

 

Bilde: eTwinning, logo. Hentet 08.04.21 fra https://i.ytimg.com/vi/7WgxYpyOoKU/maxresdefault.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer er skrudd av for

Filed under Uncategorized