Derfor bør du lese:

“Hør her’a” av Gulraiz Sharif

Dette litterære verket kaster lys på flere viktige temaer, deriblant LHBTQ+, kulturell identitet og familiebånd. Boken er fortalt gjennom 15 år gamle Mahmoud som bor i Oslo med sin pakistanske familie. 

Handling

Bokens fokus er på Mahmouds 10 år gamle bror, Ali. Ali’s interesse avviker fra normalen, der majoriteten av gutter på hans alder er interessert i action og biler er Ali isteden interessert i sminke, dukker og prinsesser. Over sommeren lærer Mahmoud at broren vil være jente, og at han frykter at Gud har skapt ham feil. I frykt for å forstyrre familie-roen ber Mahmoud broren om å holde det hemmelig over sommeren. 

Undervisning

“Hør her’a!” er en glimrende bok å benytte i forhold til undervisning for unge. Gulraiz har gjengitt en dyp innsikt i hvordan kultur og identitet kan påvirke menneskers livsvalg. Handlingen åpner for diskusjon av kulturmøter, stereotypier, religion og toleranse i klasserommet. 

Boken er lett å snakke om og det er mange måter å jobbe med materialet på. Jeg vil anbefale en analyse av litteraturen. På denne måten får de utforsket karakterenes reaksjoner og handlinger på egen hånd, for siden å kunne diskutere egen tenkning med andre elever. Tanken er at dette vil bidra til mer reflektert tenkning, og empati i møte med medmennesker. 

“Hør her’a!” er et verdifullt pedagogisk verktøy som absolutt kan brukes til å inspirere elever til å reflektere over mer komplekse temaer, deriblant verdien av aksept og kjærlighet. Boken kan fungere som et godt første skritt for elever som med fordel kan utvide sin forståelse av LHBTQ+ temaer. Det kan være denne boken som åpner døren for nye perspektiver, inklusivitet og respekt.

Boken er tilgjengelig hos ARK og andre bokhandler:
https://www.ark.no/produkt/boker/barneboker/hor-hera-9788202648121