Derfor bør du lese:

“Hør her’a” av Gulraiz Sharif

Dette litterære verket kaster lys på flere viktige temaer, deriblant LHBTQ+, kulturell identitet og familiebånd. Boken er fortalt gjennom 15 år gamle Mahmoud som bor i Oslo med sin pakistanske familie. 

Handling

Bokens fokus er på Mahmouds 10 år gamle bror, Ali. Ali’s interesse avviker fra normalen, der majoriteten av gutter på hans alder er interessert i action og biler er Ali isteden interessert i sminke, dukker og prinsesser. Over sommeren lærer Mahmoud at broren vil være jente, og at han frykter at Gud har skapt ham feil. I frykt for å forstyrre familie-roen ber Mahmoud broren om å holde det hemmelig over sommeren. 

Undervisning

“Hør her’a!” er en glimrende bok å benytte i forhold til undervisning for unge. Gulraiz har gjengitt en dyp innsikt i hvordan kultur og identitet kan påvirke menneskers livsvalg. Handlingen åpner for diskusjon av kulturmøter, stereotypier, religion og toleranse i klasserommet. 

Boken er lett å snakke om og det er mange måter å jobbe med materialet på. Jeg vil anbefale en analyse av litteraturen. På denne måten får de utforsket karakterenes reaksjoner og handlinger på egen hånd, for siden å kunne diskutere egen tenkning med andre elever. Tanken er at dette vil bidra til mer reflektert tenkning, og empati i møte med medmennesker. 

“Hør her’a!” er et verdifullt pedagogisk verktøy som absolutt kan brukes til å inspirere elever til å reflektere over mer komplekse temaer, deriblant verdien av aksept og kjærlighet. Boken kan fungere som et godt første skritt for elever som med fordel kan utvide sin forståelse av LHBTQ+ temaer. Det kan være denne boken som åpner døren for nye perspektiver, inklusivitet og respekt.

Boken er tilgjengelig hos ARK og andre bokhandler:
https://www.ark.no/produkt/boker/barneboker/hor-hera-9788202648121

4 tanker om “Derfor bør du lese:

 1. Hei!
  Så fint å lese bloggen din! Jeg likte veldig godt layouten på bloggen, med en bakgrunnsfarge som passer til bildet du har valgt av en kongle. Veldig ryddig og oversiktlig med overskrifter, som også viser tydelig hva hvert avsnitt handler om. Jeg synes det er bra at du har med bilde av boken og lenke til hvor man kan få tak i den.
  Du beskrev handlingen på en kort og informativ måte som bidro til å skape en nysgjerrighet i meg, uten å avdekke for mye av historien. Hvis jeg skulle påpeke en ting, så er det at jeg kanskje kunne ha tenkt meg at du skrev litt mer utfyllende på delen som handler om undervisning. For eksempel å gå i dybden på hvordan den kan brukes i en elevgruppe.
  Du nevner potensialet til boken som kan være å utvide elevene sin forståelse for LHBTQ+ temaer, noe jeg er veldig enig i. Det er flott at du nevner dette i bloggen din siden det er ett viktig samfunnstema.
  Hilsen Lene

 2. Heia!
  Du har en fin start på innlegget med å skrive at boka Hør her ´a! kaster lys over flere viktige temaer, blant annet LHBTQ+, samt kulturell identitet og familiebånd. Sammen med et kort handlingsreferat kommer mye av tematikken i boka umiddelbart fram.
  Du har forslag til undervisningsopplegg for boka i skolen. Du foreslår blant annet en analyse av litteraturen, og at det kan resultere i rom for refleksjon over de komplekse temaene, som verdien av aksept og kjærlighet. Videre at boka kan være med på å utvide forståelse av LHBTQ+ temaer. Å peke på hvordan denne boken kan bidra til dette er helt klart viktig og riktig.
  Det kunne vært fint om du skrev hva forkortelsen LHBTQ+, står for, i for eksempel en fotnote, til orientering til lesere av bloggen. Du kunne gjerne utdypet noe mer om undervisningsopplegg for arbeid med boka i skolen, med henvisninger til kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, LK 20.
  Syns du har presentert et fint, strukturert og oversiktlig innlegg i bloggen din, samtidig som du skriver om en høyst dagsaktuell tematikk.

  Hilsen Monica

 3. Hei!
  Blogginnlegget ditt er oversiktlig og fint satt opp, med klare og instruktive overskrifter. De momentene du framhever når det gjelder bokas innhold, gir også god mening. Du er god til å sammenfatte viktig tematikk i noen gode, overgripende formuleringer.

  Forbedringspotensiale? Her er jeg enig med de to medstudentene dine: Det hadde vært bra om du hadde utdypet mer dette med boka i undervisning. Slik du nå skriver, blir det nokså generelt – sjøl om stikkordene gir mening på et overordna plan. Hva slags spørsmål og/eller utfordringer hadde det vært bra å gi elevene, eventuelt ha som målsetting å komme inn på i en litterær samtale? Hva er – helt konkret – interessant mht. det litterære i boka? Og hva slags utfordringer ville du tatt opp i samband med kjønnstematikken?

  Uansett: Absolutt noe bra her, med et visst utviklingspotensiale.

  Vennlig hilsen
  Svein Slettan

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.