Velkommen til Hanøy skole sitt skolebibliotek (oppgave3)

Hei:-)

I dag skal jeg forteller dere litt om hvordan jeg har organisert bøkene etter at jeg tok over skolebiblioteket i vår. Først av alt vil jeg at dere skal ta dere noen minutter og lese igjennom denne artikkelen fra forsking.no. Det er dette vi jobber med å forebygge, både på barneskoler og ungdomskolene. Mye tyder på at guttenes lavere interesse for leseaktiviteter, sammenlignet med jentenes, starter allerede på småtrinnet (s 130 i «Like muligheter til god leseforståelse?) Kan vi snu dette?

En av fem 15 åringer leser så dårlig at de vil få problemer

Vi har innført Bibliofil, og det gir oss mulighet til å søke opp bøkene i biblioteket, dette har vi ikke kunnet gjøre før. Dette systemet gir oss mulighet til å se hva som er lånt ut og hvilke bøker vi har.  Jeg vet at mange ønsker at bøkene skal stå på en helt bestemt plass, og at det ville gitt den beste gjenfinnings muligheten av bøkene. Men hvem er det som skal finne bøker i skolebiblioteket?

I mine øyne er det elevene som er hovedbrukerne, de er i alderen 6- 13 år. Da må bøkenes oppstilling passe til deres mulighet for å finne bøker de liker. Elevene velger som oftest bøker ut fra interesse eller en sjangertype. De leser nødvendigvis ikke bare bøker fra en bestemt forfatter, men heller alle bøkene om fotball, eller alle krimbøkene. Jeg har derfor organisert biblioteket etter emner og noe etter sjanger. Faktabøkene blir stående i egen hylle slik som de alltid har gjort. Jeg har delt de inn i ulike kategorier, men vær oppmerksom på at her finnes det også fotball bøker og bøker om hester, hvis elevene er opptatt av diss emnene.

Det gjør at vi voksne må lete litt ekstra for å finne en bestemt bok, pr i dag vet vi bare hvilken hylle den står på. Hver bok vil ikke ha en bestemt plass, slik som vi er vant til fra Folkebiblioteket. Det viktigste på skolebiblioteket er at elevene finner bøker de har lyst å lese, så må kanskje vi voksne leve med å lete litt ekstra. Jeg er åpen for forslag til endringer, men jeg håper dere er med meg i å prøve denne «emne/sjanger » måten å stille opp bøkene.

Bildemerkingen som er kommet på plass. Etter hvert vil det komme flere slike merker til de andre hyllene.

Hvis dere syns det er utfordrende å sette på plass bøker, bruk innleverings kassen som står ved siden av datamaskinen. Jeg kan sette de på plass om morgen sammen med SFO barna. Er det noe dere ikke finner spør meg, kanskje jeg vet:-)

Bøkene er nå sortert etter sjanger som Fantasy og Krim og Spenning, eller etter temaer som Hest og Fotball. Dere vil se at jeg har merket hyllene med ulike skilt. Dette gjør at elevene kan finne sitt interessefelt og lete etter bøker der. På hyllene står bøkene for de eldste elvene på de øverste hyllene, og de for de yngre lenger ned. Jeg holder også på med å merke alle bøkene med små bilder som forteller hvilken hylle de skal stå på. Dette gir ikke en aldersindikator, så her må vi bruke skjønn på om det er for de eldste eller litt yngre. Jeg har fått på plass merking av fire kategorier, det er bilde av de i brukermanualen på biblioteket.

Her ser dere merkingen på Krim og spennings hyllen.

Flere av disse merkene er de samme som Folkebiblioteket bruker, slik at de er kjent for elevene som er vant til å låne bøker derfra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dere vil også forhåpentligvis legge merke til at flere av bøkene står med fremsiden ut, de står ikke lenger i lange rekke. Elever velger bøker utfra omslaget på boken, ikke nødvendigvis tittel eller forfatter. «Don’t jugde a book by its cover», men det er nettopp ofte det som skjer – bokomslaget skaper interesse, eller tvert imot- boka legges vekk.(Bokas gripefaktor s.49 Kåre Kverndokken)

Jeg beholder en del av hyllene med hele serier, som Kattekrigerene, Pingles dagbok og Duste dagbøkene. Disse seriene er så populære at de kan godt stå med ryggen ut, elevene kjenner til de fra før.

 

Vi har dessverre et så lite areal til skolebiblioteket, at jeg får ikke gjort alt jeg drømmer om, men vil sette fokus på gutter og litteratur rettet mot de. Vi har mye bøker som treffer jentene, og de er flinke til å låne bøker. Mye av det som fenger gutter og er litt bortgjemt føler jeg. Derfor vil jeg prøve i en periode fremover å sette bøker som jeg tror guttene vil like å lese på den rød veggen, slik at de ser dem med en gang de kommer inn på biblioteket. Vi vet at gutter leser mindre en gutter jeg anbefaler dere alle om å gå inn på forfatter Arne Svingen sine nettsider og lese om gutter og lesing. Han har jobbet mye med dette emne og i samarbeid med 30 gutter har de laget denne punktlisten.

Gutter og lesing, helt nederst i lenken ligger punktlisten

Jeg vet at alle dere er superflinke til å lage klassebibliotek. Jeg er utrolig glad for det! Elevene er mest i klasserommet og det at de kan velge seg bøker der er utrolig viktig, jeg anbefalere dere å lese egentlig hele boken, men i hvert fall kapittel 6 i «Skolebiblioteket- læring og leseglede i grunnskolen». Bad i bøker – skal elevene finne «god boken» må de ha mange valgmuligheter:-)

Noen av eleven har spurt meg kan jeg låne med meg hjem, hvor lenge kan jeg ha den hjemme. Skal vi få elevene til å låne, og det vil si lese. Må vi være fleksible både på låne tid og eventuelle skader. Bare pass på at de registrer bøkene i bibliofil:-)Så kan jeg sende en vennlig påminnelse om bøkene blir lenge borte, eller kjøpe inn et nytt eksemplar. Vi har råd til å miste en bok – men vi har ikke råd til å miste en leser.

Referanser:

Frønes, T.S og Jensen, F.(2020) Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA

Hjellup, L.H(2018) Skolebiblioteket – læring og leseglede i grunnskolen, Cappelen Damm Akademiske

Kverndokken, K (2013) Bokas gripefaktor fra Gutter og Lesing, Fagbokforlaget.

Svingen, A nettside: https://arnesvingen.com/gutter-og-lesing/

Forskning.no nettside artikkel :https://forskning.no/barn-og-ungdom-kjonn-og-samfunn-partner/en-av-fem-15-aringer-leser-sa-darlig-at-de-vil-fa-problemer-i-videre-utdanning-og-yrkesliv/1756917?fbclid=IwAR3OsQIVp6yUGGtpcdC3hvSJTvbvOdgDVb5b0LTR0B276xsvn1aFKbPmqwM

Leave a Comment

Filed under Uncategorized

Skolebibliotekkunnskap, hvordan havnet jeg her…

 

Hvilke bøker bør stå på utstillingen, hva vet jeg egentlig om sånt?

Skolebibliotekkunnskap, hvordan  havnet jeg her…

Her sitter jeg og skal si noe om hvorfor jeg havnet på studiet skolebibliotekkunnskap, tja litt ivrig i gjernings øyeblikket kanskje:-) Jeg jobber som fagarbeider og konsulent på Hanøy skole. Det er en liten barneskole med 165 elever og 22 ansatte. Den skulle vært ferdig utbygget 2022,men vi står på vent og har plassmangel. Dette går hardt utover spesialrom, som bibliotek. Vi har et  lite grupperom, som vi kaller for skolebiblioteket. Dette fikk jeg ansvar for i vår, samtidig som vi skulle innføre Bibliofil på skolen. Jeg gikk på med godt mot, det var noen bøker som skulle registres kan man si…..Underveis i registreringen innser jeg at jeg vet for lite om sjanger og systemet vi bruker til registrering. Finnes det noen kurs jeg kan ta? Og tilfeldigvis dukket det opp en e-post fra skolekontakten på Askøy Folkebibliotek om dette studiet. Dette høres interessant ut tenkte jeg, og meldte meg på. Jeg mangler kunnskap om skolebibliotek, så pass vet jeg:-)

Siden jeg skal ha ansvaret for  skolebiblioteket vårt(det er vel mer en boksamling) så ønsker jeg å ha litt mer kunnskap om bøker og ulike sjangere. Slik at vi  kan tilby elevene våre,  et så godt produkt som overhodet mulig, utifra de forutsetningene vi har på skolen. Trass  dårlig plass og økonomi, er vi ekstremt heldig, og har fått mye bøker i form av gaver  fra foreldre som jobber i bokbransjen. Så er spørsmålet, har vi rett utvalg? Og det mangfoldet av bøker vi burde ha? Klarer vi å treffe alle elvene på en interesse eller på sjangerønske? Men et lite rom ,og alt for mye bøker i et dårlig system, gir ikke det beste utgangspunktet for elevene. Jeg ønsker å gjøre det enklere å finne frem for store å små.

Hvordan skal vi få med oss alle elevene inn i bøkenes verden?

Så vet jeg at en utfordringen med å drive lesefremmende arbeid, slik jeg har opplevd det ute i klasserommet er å treffe elevene på deres lesenivå og interesser. Hva skal til for at «Jeg hater å lese bøker» elever , skal bli til «dette fikser jeg, denne boken var ok»? Det er mulig jeg har klart det før, men kanskje mest på flaks enn på kunnskap. Og ikke minst, «Jeg har lest alle bøkene jeg liker..» hvordan skal vi som lærere eller skolebiblioteksansvarlig klare å «flytte» elever fra en bokserie til en ny?

Kanskje jeg finner noen gode tips i disse bøkene?

 

Vi har lesekvart i alle klasser hver dag fra 08.15-08.30, i denne tiden skal alle våre elever sitte med egen valgt bok å lese. Det betyr at hver skoledag er 165 bøker i sving, og alle skal finne en bok de kan like, mestre og ha glede av. Det er mitt aller høyeste ønske når jeg nå skal drive skolebiblioteket vårt videre 🙂

Lesing på fritiden er viktig

Videre ønsker jeg at elevene skal bruke skolebiblioteket som et vanlig bibliotek. Det er langt fra alle elever som bruker Folkebiblioteket, som ligger et stykke unna skolekretsen. Og forskning viser at lesekunnskaper og interesser for bøker, kan ikke bare komme gjennom skole og lærebøker. Det er viktig at elevene leser på fritiden. Da må de ha lett tilgang til bøker, og det er det på skolebiblioteket. Tidligere har elevene bare tatt med bøker hjem, vi har ikke registret de på noe som helst vis. Jeg er litt redd for at med det nye digitale systemet, kommer enkelte elever til å kvie seg for å låne bøker. Tenk hvis jeg mister den…må jeg betale da? Som skole har vi sagt at å miste en bok eller ti, det har vi råd til hvis dette fører til at flere elever låner bøker med hjem. Lesing på fritiden er viktigere enn hundrelapper.

https://utdanningsforskning.no/artikler/a-lese-boker-pa-fritida-er-viktigere-enn-mange-har-trodd/

Jeg tror at det er viktig at skoler som ligger et stykke unna de store bibliotekene har fokus på at elevene kan låne med seg litteratur hjem. Da må terskelen for tapte bøker være lav:-) Ved å la elevene låne med seg bøker hjem fra skolen, minsker vi også forskjellen mellom elever fra resurssvake/ressurssterke hjem med tanke på tilgang til bøker.

Jeg har alltid elsket å lese bøker selv, og mitt første møte med biblioteket ble til, fordi en snill nabo tok meg med hver gang hun kjørte på biblioteket. Mine foreldre hadde ikke bil og avstandene var store. Hun åpnet bibliotekets fantastiske verden for meg, og kan jeg være med å åpne den for noen andre, hadde det vært en stor glede!

3 Comments

Filed under Uncategorized