Monthly Archives: november 2020

Velkommen til Hanøy skole sitt skolebibliotek (oppgave3)

Hei:-)

I dag skal jeg forteller dere litt om hvordan jeg har organisert bøkene etter at jeg tok over skolebiblioteket i vår. Først av alt vil jeg at dere skal ta dere noen minutter og lese igjennom denne artikkelen fra forsking.no. Det er dette vi jobber med å forebygge, både på barneskoler og ungdomskolene. Mye tyder på at guttenes lavere interesse for leseaktiviteter, sammenlignet med jentenes, starter allerede på småtrinnet (s 130 i «Like muligheter til god leseforståelse?) Kan vi snu dette?

En av fem 15 åringer leser så dårlig at de vil få problemer

Vi har innført Bibliofil, og det gir oss mulighet til å søke opp bøkene i biblioteket, dette har vi ikke kunnet gjøre før. Dette systemet gir oss mulighet til å se hva som er lånt ut og hvilke bøker vi har.  Jeg vet at mange ønsker at bøkene skal stå på en helt bestemt plass, og at det ville gitt den beste gjenfinnings muligheten av bøkene. Men hvem er det som skal finne bøker i skolebiblioteket?

I mine øyne er det elevene som er hovedbrukerne, de er i alderen 6- 13 år. Da må bøkenes oppstilling passe til deres mulighet for å finne bøker de liker. Elevene velger som oftest bøker ut fra interesse eller en sjangertype. De leser nødvendigvis ikke bare bøker fra en bestemt forfatter, men heller alle bøkene om fotball, eller alle krimbøkene. Jeg har derfor organisert biblioteket etter emner og noe etter sjanger. Faktabøkene blir stående i egen hylle slik som de alltid har gjort. Jeg har delt de inn i ulike kategorier, men vær oppmerksom på at her finnes det også fotball bøker og bøker om hester, hvis elevene er opptatt av diss emnene.

Det gjør at vi voksne må lete litt ekstra for å finne en bestemt bok, pr i dag vet vi bare hvilken hylle den står på. Hver bok vil ikke ha en bestemt plass, slik som vi er vant til fra Folkebiblioteket. Det viktigste på skolebiblioteket er at elevene finner bøker de har lyst å lese, så må kanskje vi voksne leve med å lete litt ekstra. Jeg er åpen for forslag til endringer, men jeg håper dere er med meg i å prøve denne «emne/sjanger » måten å stille opp bøkene.

Bildemerkingen som er kommet på plass. Etter hvert vil det komme flere slike merker til de andre hyllene.

Hvis dere syns det er utfordrende å sette på plass bøker, bruk innleverings kassen som står ved siden av datamaskinen. Jeg kan sette de på plass om morgen sammen med SFO barna. Er det noe dere ikke finner spør meg, kanskje jeg vet:-)

Bøkene er nå sortert etter sjanger som Fantasy og Krim og Spenning, eller etter temaer som Hest og Fotball. Dere vil se at jeg har merket hyllene med ulike skilt. Dette gjør at elevene kan finne sitt interessefelt og lete etter bøker der. På hyllene står bøkene for de eldste elvene på de øverste hyllene, og de for de yngre lenger ned. Jeg holder også på med å merke alle bøkene med små bilder som forteller hvilken hylle de skal stå på. Dette gir ikke en aldersindikator, så her må vi bruke skjønn på om det er for de eldste eller litt yngre. Jeg har fått på plass merking av fire kategorier, det er bilde av de i brukermanualen på biblioteket.

Her ser dere merkingen på Krim og spennings hyllen.

Flere av disse merkene er de samme som Folkebiblioteket bruker, slik at de er kjent for elevene som er vant til å låne bøker derfra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dere vil også forhåpentligvis legge merke til at flere av bøkene står med fremsiden ut, de står ikke lenger i lange rekke. Elever velger bøker utfra omslaget på boken, ikke nødvendigvis tittel eller forfatter. «Don’t jugde a book by its cover», men det er nettopp ofte det som skjer – bokomslaget skaper interesse, eller tvert imot- boka legges vekk.(Bokas gripefaktor s.49 Kåre Kverndokken)

Jeg beholder en del av hyllene med hele serier, som Kattekrigerene, Pingles dagbok og Duste dagbøkene. Disse seriene er så populære at de kan godt stå med ryggen ut, elevene kjenner til de fra før.

 

Vi har dessverre et så lite areal til skolebiblioteket, at jeg får ikke gjort alt jeg drømmer om, men vil sette fokus på gutter og litteratur rettet mot de. Vi har mye bøker som treffer jentene, og de er flinke til å låne bøker. Mye av det som fenger gutter og er litt bortgjemt føler jeg. Derfor vil jeg prøve i en periode fremover å sette bøker som jeg tror guttene vil like å lese på den rød veggen, slik at de ser dem med en gang de kommer inn på biblioteket. Vi vet at gutter leser mindre en gutter jeg anbefaler dere alle om å gå inn på forfatter Arne Svingen sine nettsider og lese om gutter og lesing. Han har jobbet mye med dette emne og i samarbeid med 30 gutter har de laget denne punktlisten.

Gutter og lesing, helt nederst i lenken ligger punktlisten

Jeg vet at alle dere er superflinke til å lage klassebibliotek. Jeg er utrolig glad for det! Elevene er mest i klasserommet og det at de kan velge seg bøker der er utrolig viktig, jeg anbefalere dere å lese egentlig hele boken, men i hvert fall kapittel 6 i «Skolebiblioteket- læring og leseglede i grunnskolen». Bad i bøker – skal elevene finne «god boken» må de ha mange valgmuligheter:-)

Noen av eleven har spurt meg kan jeg låne med meg hjem, hvor lenge kan jeg ha den hjemme. Skal vi få elevene til å låne, og det vil si lese. Må vi være fleksible både på låne tid og eventuelle skader. Bare pass på at de registrer bøkene i bibliofil:-)Så kan jeg sende en vennlig påminnelse om bøkene blir lenge borte, eller kjøpe inn et nytt eksemplar. Vi har råd til å miste en bok – men vi har ikke råd til å miste en leser.

Referanser:

Frønes, T.S og Jensen, F.(2020) Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA

Hjellup, L.H(2018) Skolebiblioteket – læring og leseglede i grunnskolen, Cappelen Damm Akademiske

Kverndokken, K (2013) Bokas gripefaktor fra Gutter og Lesing, Fagbokforlaget.

Svingen, A nettside: https://arnesvingen.com/gutter-og-lesing/

Forskning.no nettside artikkel :https://forskning.no/barn-og-ungdom-kjonn-og-samfunn-partner/en-av-fem-15-aringer-leser-sa-darlig-at-de-vil-fa-problemer-i-videre-utdanning-og-yrkesliv/1756917?fbclid=IwAR3OsQIVp6yUGGtpcdC3hvSJTvbvOdgDVb5b0LTR0B276xsvn1aFKbPmqwM

Leave a Comment

Filed under Uncategorized