Den gamle slektsgården Bakken på Håbesland i Birkenes kommune har fått nytt liv. Mange var de som mente at den ubebodde og forfalne gården bare måtte brennes, men Anny Å. Haabesland mente annerledes. Hun hadde uventet overtatt gården på odel og valgte å renovere den gamle hovedbygningen fra 1800-tallet.
 
”Spor av fortid”
Spor av fortid
et FoU-prosjekt ved
1. amanuensis Anny Å. Haabesland og
høgskolelektor Tor Jarle Wergeland på institutt for kunst og håndverk på HiA. Høgskolen i Agder.
 
Prosjektet har sitt utgangspunkt i gården Bakken og handler om kulturformidling med to innfallsvinkler:
 
- Bruk av “digital fortelling” som uttrykksform og metodikk.
 
- Skapende arbeid i materialer
Keramikk med inspirasjon fra røysa på Bakken.
Hva er digital fortelling?
Tverrfaglig prosjekt på Skarpengland skole.
Historien om Bakken, - en digital fortelling.