Spor av fortid
 
Hva er digital fortelling?

o	Digital fortelling (Digital Storytelling) er en historie som fortelles ved hjelp av digitale verktøy, - en datamaskin med et videoredigeringsprogram. 

o	Du bruker din egen fortellerstemme for å fortelle en personlig historie som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer, opplevelser eller tanker om noe.

o	Fortellingen er kort film – ofte ikke mer enn 2-3minutter, som foruten din fortellerstemme kan inneholde gamle fotografier, bilder du tar selv, tegninger, videosekvenser, lydeffekter, musikk, osv.

o	Målet er å gjøre historien levende og interessant for de som ser filmen din. For å klare det kan du bruke virkemidler du kjenner fra muntlig fortellerkunst, poesi, teater, film og tegneserier.

o	En digital fortelling inneholder det som er blitt kjent som de 7 elementene.
Disse elementene beskriver både hva en digital fortelling er og hva som gjør fortellingen god:

De 7 elementene

1.	element: 	En fortelling med et poeng.
Fortellingen må ha en idé eller et budskap du ønsker å formidle. Hvis ikke, blir den uinteressant å dele med andre.

2.	element:	En fortelling med et dramatisk spørsmål.
Fortellingen må ha en form for dramatikk eller nerve for å holde på publikums interesse fra begynnelse til slutt. Klarer du å gi publikum et ønske om å få svaret på hvordan det endte, har historien et bra dramatisk spørsmål.

3.	 element:	Et følelsemessig engasjerende innhold
Fortellingen bør appellere til publikums følelser. Da blir de engasjert og lever seg lettere inn i historien. 
  
4.	 element:	Fortellerstemmens gave til historien.
Fortellingen fortelles med din egen stemme. Dette gir publikum en opplevelse av nærhet til historien, og den føles mer autentisk.

5.	 element:	Musikkens virkning.
Musikk kan være med å forsterke vår opplevelse av stemningen i historien. Lydkulisser og lydeffekter kan påvirke hvordan vi oppfatter bilder.
	
6.	 element:	Fortellingens disposisjon
En digital fortelling vil være satt sammen av flere deler, f.eks. bilder, musikk, lydeffekter og tale. For at fortellingen skal bli bra, må du finne den riktige balansen mellom de forskjellige delene. Bildene skal passe til teksten og teksten til bildene, og ikke overdriv bruken av effekter.

7.	 element:	Rytmen i fortellingen.
Det gjelder å finne riktig tempo og rytme i fortellingen. En god flyt i fortellingen holder på publikums interesse.


(Kilde: http://www.digitalbridge.nu/ http://www.coe.uh.edu/digital-storytelling/introduction.htm)
.

Mer om digital fortelling:

En hovedorganisasjon for Digital Storytelling er Center for Digital Storytelling . Her vil du finne mye bakgrunnsstoff og nyttig informasjon om digitale fortellinger: 
http://www.storycenter.org/

Digital storytelling har blitt et eget TV-program i Storbritannia. I Wales har vanlige folk deltatt på work-shops og laget sine egne små digitale fortellinger til en programserie som BBC har kalt ”Capture Wales”. På hjemmesiden deres kan du finne mange spennende og gode eksempler på digitale fortellinger:
http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/

Et nettsted for bruk av digital fortelling i utdanning - the Educational Uses of Digital Storytelling Website:
Educational Uses of Digital Storytelling

I Norge har Flimmer Film fått støtte av norsk filmfond til å sette i gang workshops med ungdom. Noen av de digitale fortellingene som disse har lagd finner du på denne linken: 
http://www.digitalefortellinger.com/http://www.digitalbridge.nu/http://www.coe.uh.edu/digital-storytelling/introduction.htmhttp://www.storycenter.org/http://www.bbc.co.uk/wales/capturewales/http://www.coe.uh.edu/digital-storytelling/http://www.digitalefortellinger.com/shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5
Vil du se noen av de digitale fortellingene som elevene i 9. klasse på Skarpengland skole har laget?  - klikk herProsjekt%20Skarpengland%20skole.htmlfilm_skarpengland.htmlshapeimage_2_link_0