Skolebibliotek i videregående skole

Dette innlegget vil omhandle skolebiblioteket ved Nord-Østerdal videregående skole. Skolen har vært min arbeidsplass helt siden 1995, og i 2013 var vi så heldige å kunne flytte inn i et helt nytt skolebygg. Etter mange år med studieretninger spredt rundt i flere bygg og brakker var det etterlengtet å kunne møte elevene på ny skole med oppdatert utstyr og klasserom, -og ikke minst et skolebibliotek som nå ble tilgjengelig daglig for alle elever.

Skolebiblioteket vårt er sentralt plassert med inngang fra skolens fellesområde og kantineområde. Skolen er bygget med åpne løsninger, blant annet er det glassvegger inn til alle klasserom – også biblioteket. Slik sett er biblioteket og aktiviteten der godt synlig og dermed også svært tilgjengelig og gjør det lett å «stikke innom».

Et skolebibliotek kan ha mange funksjoner for elevene. Det kan være at de har behov for litteratur til en skoleoppgave, at de behøver søke-hjelp, eller at de vil låne skjønnlitteratur eller dvd/musikk med seg til bruk hjemme. Skolebiblioteket er også en viktig faktor for trivsel, og ved vår skole finnes har vi en god sofakrok der elever ofte samles. Her er det småprat, noen kikker i avisene, og andre bare slapper av alt ettersom når på døgnet det er og formål ved besøket. Det er en rolig atmosfære. Litterære nyheter og forslag fra bibliotekar er plassert i nærheten av denne samlingsplassen. Videre er det et sjakkbord noen elever ser ut til å ha stor glede av. Slik skapes trivsel blant elevene, man stimulerer til felleskap og gjør biblioteket til et godt sted å være. I neste omgang vil det kanskje få noen elever til å utforske og oppsøke litteratur i større grad enn tidligere? Et annet moment som ser ut til å fungere bra, er at det er studieplasser langs glassveggen ut mot det vi kaller Tunet på skolen (der elever kommer og går, passerer til kantina eller klasserom), altså skolens midtpunkt. Her kan elevene sitte med skolearbeid, men samtidig føle at de får med seg det som skjer. Det er tydelig at elevene foretrekker å sitte på disse plassene og jobbe, fremfor lesesalen som er mer lukket og har pulter med «båser».

Ovenstående bilde er hentet fra turstien i bygda mi. Det er elever ved barneskolen her som har malt på steiner og skrevet små gullkorn, dikt og oppmuntringer. Inspirasjon til å bruke tekst som gir de glede. De har laget de i mange forskjellige farger og former og du finner de på mange av fjellstiene og turstiene i bygda.

Jeg opplever at elevene trives godt på skolebiblioteket ved N-Ø vgs og at det er et sted som oppfyller mange av de funksjonene som et skolebibliotek kan ha. Som lærer har jeg hatt god hjelp fra skolebibliotekar, men tenker likevel det er rom for videreutvikling i forholdet bibliotekar – lærer. Det er ikke noen faste strukturer eller rutiner for samarbeid, og jeg tenker at det nok er mange lærere som kunne spart tid på å gå sammen om et opplegg med skolebibliotekar blant annet vedrørende skrivekurs, kildekritikk, litteratursøk og det som hører med når man skal skrive en lengre oppgave. Skolebibliotekar ønsker en større rolle i dette, og det betinger at ledelse også bidrar i dette, og prioriterer ressurser.

Ja til skolebibliotek som et av de viktigste rommene ved en skole!