Hvordan finne frem i bøkenes verden?

Skolebiblioteket har et stort potensial for læring, men hva skal til for at skolebiblioteket blir en læringsarena og ikke kun en hyggelig møteplass for elevene? Dette spørsmålet tar Rafste opp i boka Opplevelse, oppdagelse, opplysning (2008). Skolebiblioteket skal invitere til lesing og dersom det også skal fungere som en læringsarena, må elevene finne de bøkene som passer dem og det formålet litteraturen skal dekke. Videre vil dere derfor få en beskrivelse av hvordan skolebiblioteket vårt er organisert, slik at dere kan veilede elevene til å finne bøker som engasjerer, gir mestring og leseglede. Ta elevene med inn i bøkenes store og fantastiske verden og i vårt lille bibliotek!

Organisering av bøker i skolebiblioteket på barneskolen

Elevene har mange forskjellige interesser og leser på ulike nivå. Alle som er sammen med elevene på biblioteket, og elevene selv, bør derfor kjenne til hvordan biblioteket vårt er organisert. Hjellup skriver i sin bok «Skolebiblioteket», at man bør organisere skolebiblioteket etter målgruppas behov (2018, s.141). Det skal være så enkelt som mulig for brukerne å finne den litteraturen de er på jakt etter, og derfor er samlingen vår organisert etter tema og sjanger, slik Hjellup anbefaler. Biblioteket er delt inn i tre avdelinger, bildebøker, faglitteratur og skjønnlitteratur. Disse tre er igjen delt inn i mindre samlinger.

Våre skjønnlitterære bildebøker står i bokkasser, inndelt etter forfattere. Kassene er merket med første bokstav i forfatterens etternavn. Innholdet i hver kasse er ordnet slik at bildebøker som de yngste elevene kan lese selv, står fremst. Over hver bokkasse, står de nyeste bøkene utstilt, med fronten frem for å friste leseren. Bildebøkene er ikke temaorganisert og kan derfor by på noen utfordringer for de som er på jakt etter et spesielt tema. Jeg vil anbefale dere å søke etter tema i bibliotekets lenke på skolens hjemmeside og avgrense søket til det dere ser etter. Hjelp gjerne elevene med å søke slik at de kan lære å gjøre det selv. Lærere med tilgang til Bibliofil, kan også søke etter aktuelle tema der.

All faglitteratur står samlet og er organisert etter tema. Bøkene står oppstilt etter Deweynummer innenfor hvert tema og beslektede fagområder står like ved. Bokhyllene er merket med tydelige skilt med tema og illustrasjoner, som viser de ulike inndelingene. Bøkene er merket med Deweynummer og de tre første bokstavene i forfatters etternavn. Vi har valgt å dele inn i tema ut i fra hva som er gjennomgående tema i læreplanen. Skiltene dere vil finne i hyllene for faglitteratur vil derfor være: Eventyr, religion og livssyn, miljø og klima, natur, universet, utdødde dyr, menneskekroppen, teknologi og design, mat, kunst, fritid/underholdning/ sport/rekorder, historie, geografi, biografier/kjendiser. Vi har en stor samling av litteratur som omhandler dyr, så dere vil se at temaet er delt inn i husdyr og kjæledyr, ville dyr, småkryp, liv i vann, fugler. Faglitteratur som dere ikke finner under nevnte tema, vil stå under diverse faglitteratur, sortert etter Dewey og merket med tema og tre første bokstaver i forfatters etternavn.

Foto: privat

Utfordringene med denne inndelingen av faglitteratur kan være å finne igjen en bok som er tverrfaglig, men dere finner hylleplasseringen når dere søker på ønsket tema. Noen fagbøker vil dere finne sammen med skjønnlitterære bøker, for eksempel vil fagbøker om hester stå sammen med skjønnlitterære bøker om hester. Det samme gjelder for fotball. I hyllen med «Fotball» vil dere i tillegg til skjønnlitterære bøker, finne biografier og fagbøker om fotball. Noen vil kanskje se etter slike bøker under fritid/sport, men husk at dersom dere ikke finner en bestemt bok, er det lurt å søke opp boka for å sjekke hylleplasseringen.

Faglitteraturen inneholder bøker med stor variasjon i lesenivå. Hjellup nevner at i tillegg til å organisere litteraturen ut i fra tema, så bør man også organisere etter lesenivå (2018). Vi har som mål at de enkleste bøkene innen hvert tema står til venstre og så blir de vanskeligere å lese jo lenger mot høyre man kommer. Lettleste fagbøker er i tillegg merket med en liten rød sirkel på bokryggen.

Våre skjønnlitterære bøker er nivådelt og gruppert på en måte som elevene er best tjent med. Sætre (2008) argumenterer med at det er hensiktsmessig å bryte opp en alfabetisk og numerisk oppstilling. Derfor har vi valgt å samle lettlestbøkene for de yngste elevene. Bøker som er enklest står nærmest hyllestart og så blir det høyere lesenivå utover i rekka. Bøker i samme lettlestserie står samlet ved egne skilt, f.eks Lesebra. Bøkene er merket med farget tape etter vanskelighetsgrad. Hvit er ekstra lett å lese, rød litt vanskeligere og grønn har høyest lesenivå. Lettlestbøkene er ikke organisert etter tema eller emne fordi aldersgruppen bør møte ulike sjangre før de kan avgjøre hva de senere vil foretrekke. Unntaket er lettlest fantasy, hest og fotball. I hyllene med denne merkingen, vil dere finne all skjønnlitteratur innen sjangeren, uavhengig av nivå. Oppstillingen starter også her med de mest lettleste ved hyllestart.

Kasserte bøker organisert som juletre. Foto: privat

Skjønnlitteraturen beregnet for mellomtrinnet, er organisert etter tema/sjanger og er merket med gul tape med forfatters bokstav. Vi har skiltet hyllene og merket bøkene med fantasy, krim & spenning, grøss & gru, tegneserie, humor, vennskap & kjærlighet, dagbok, fotball, hest og dikt. Innenfor hvert tema/sjanger har vi organisert litteraturen etter serier og populære forfattere, f.eks. humorserien Gutta i trehuset og forfatteren David Walliams. Mange bøker kan inneholde flere tema og sjangre, de kan være veldig spennende og samtidig ha mye humor. Derfor er det ikke alltid man vil finne en bok med humor i hyllen «Humor». Er det en bok dere ikke finner, søk den opp og sjekk hylleoppstilling. Husk at dere kan søke på forfatter, tittel, emne eller fritekst.

Bøker som er beregnet på ungdomstrinnet står også under tema/sjanger og er merket med blå tape. Skjønnlitterære bøker på nynorsk er merket med «nno» og står også sammen med sjangeren de tilhører.

Noen utfordringer vil dere nok møte på, men vi jobber hele tiden med å organisere samlingen slik at den skal være både innbydende, brukervennlig og ha høy gjenfinnbarhet.

 

Kilder:

Hjellup, L. H. (2018). Skolebibliotek. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Hoel, T., Rafste, E. T., Sætre, T. P. (2008) Opplevelse, oppdagelse, opplysning. Fagbok om skolebibliotek. Oslo: Biblioteksentralen.