Digital valgtavle

Jeg aldri laget en digital valgtavle før, men har denne gangen prøvd meg på å bruke powerpoint til dette. Første bildet viser hvilke valg elevene kan ta. Hvert lysbilde har en hyperkobling som elevene kan trykke på, til den oppgaven de ønsker å arbeide med først. Lysbildene har også en «tilbakeknapp» slik at elevene kan komme tilbake til første bildet og deretter gjøre et nytt valg. Siden dette er første gang jeg lager en valgtavle var det utfordrende å finne ut hvor mange arbeidsoppgaver jeg skulle legge på hver slide.

Første side

Til denne oppgaven opprettet jeg en QR kode for elevene slik at de kunne ta bilde med nettbrettet for å finne frem til oppgaven. Oppgaven er laget for en naturfagøkt på 2.trinn, hvor tema er månen og verdensrommet.

Leseoppgaver

En av stor fordel ved å bruke en digital valgtavle er at elevene kan velge selv hvilke oppgave som skal gjøres når. Dette kan være med på å øke motivasjonen deres. For enkelte elever er skolerelatert arbeid et ork. Med en digital valgtavle kan man legge inn ulike måter å arbeide med faget/temaet på, og forhåpentligvis finne noen oppgaver som treffer de fleste, spesielt med tanke på at de selv kan velge hvilke rekkefølge de vil arbeide med oppgavene. Ved å ha flere valgmuligheter kan man arbeide på tvers av fag i tråd med fagfornyelsen. En annen fordel er at eleven kan få arbeide i sitt tempo, ut fra sine ferdigheter. Det er greit å tilpasse mengde til den enkelte elev eller elevgruppe. Som lærer på 2. trinn er det viktig å legge inn lydfiler, slik at de som ikke er kommet så langt i lesingen kan bruke lydstøtte.

Film og oppgaver til filmen

Å lage en valgtavle er noe som er tidkrevende for læreren med å finne hvilket stoff som skal være på de ulike lysbildene, men likevel spennende da man må tenke annerledes enn det man gjør når oppgavene gis fra tavla. Når man først har laget seg en mal er denne heldigvis noe som kan brukes videre ved at læreren bytter ut innholdet på lysbildene.

Kreativt arbeid

En ulempe ved å gi slike oppgaver er at det alltid finnes noen «trykkere» i klassen. De som trykker raskt for å komme seg raskest mulig videre å bli ferdig, eller «plutselig» er på noe annet enn det de skal arbeide med. Jeg tror likevel at en slik valgtavle kan være med på å gi elevene indre motivasjon da de forhåpentligvis er nysgjerrige på hva som skjuler seg bak neste valg, og at de er lengre i arbeidsprosessen.

Gleder meg til å teste ut valgtavle blant høyere trinn også for å se hvordan det blir mottatt der.