Nettvett

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jeg har laget denne plakaten om kildekritikk, ettersom jeg opplever at elevene mine er svært lite kildekritiske. De gjør et søk og det som kommer først opp er det de velger. Ofte er det Wikipedia som kommer øverst og jeg opplever at elevene stoler blindt på det som står der, uten å være kritiske til om opplysningene de finner der sannsynlige eller om de finner tilsvarende opplysninger i en annen kilde.

Vi gjorde en undersøkelse i klasserommet om hvor mange treff som kom opp da de søkte på «fotball». Treffene her var svært høye. Vi hadde en god dialog i klassen om hva og hvordan vi kunne spisse søket.

Jeg opplever at vi som lærere har et stort ansvar ved å lære elevene om å være bevisste i valg av kilder og at det er lov til å stille spørsmål om det de leser på nett er legitimt.

Legg igjen en kommentar