Koding på 2. trinn

I dette oppdraget har jeg sett nærmere på hvordan jeg kan bruke koding i 2. klasse. Elevene hadde ikke arbeidet med dette tidligere og jeg valgte å arbeide med oppgaver fra studio.code.org. Siden klassen ikke hadde arbeidet med dette tidligere valgte jeg å gå gjennom noen av de første oppgavene på tavla og gjøre dem sammen med elevene for å forklare hvordan de skulle arbeide og hva vi skulle gjøre.

Etter at vi hadde gjort de tre-fire første oppgavene i fellesskap på tavla tok elevene bilde av en QR kode og prøvde seg på egenhånd. Noen fikk dette bra til, mens andre brukte lengre tid på å komme i gang. En ting jeg ikke hadde tenkt på, før vi satte i gang, var at jeg hadde ikke gitt beskjed om at elevene skulle endre språk fra engelsk til norsk. Da jeg oppdaget dette, fikk vi endret språket, slik at det var lettere for dem å lese og forstå blokkene.

De første oppgavene greide elevene stort sett å få til på egenhånd, men da det kom til oppgaver hvor elevene skulle snu figuren mot høyre og venstre ble det noe verre. Da oppdaget jeg at ikke alle kan forskjell på høyre og venstre i 2. klasse og ikke hadde jeg satt opp neon plakater i klasserommet som viste det heller. Dette førte til at noen elever ble litt frustrerte fordi de ikke fikk til oppgavene. Ser vi på bildene nedenfor ser en tydelig at det er stor økning i vanskeligheten på de to oppgavene

Oppgave 1
Oppgave 7

I etterpåklokskapens navn så la jeg kanskje lista litt høyt. Jeg burde nok ha startet ned noen enda enklere oppgaver. Likevel føler jeg at jeg har blitt noen erfaringer rikere og har erfart at ikke alt går som man tenker når man skal arbeide med programmering. I tillegg erfarte jeg at det er viktig å være flere voksne tilstede i klasserommet, som har arbeidet med programmering, slik at elevene kan få hjelp når de trenger det.

Programmeringen skapte stort engasjement i klassen. Når det er mange oppgaver som elevene kan arbeide med, er det er engasjerende. Elever som raskt blir ferdig med en oppgave kan gå videre til en som er vanskeligere. Elevene kan prøve, teste ut sine programmering og gjøre endringer i programmeringen dersom det ikke gikk slik det skulle.

Når en arbeider med koding dukker det opp mange spørsmål underveis. Noen kan en svaret på, og andre må en utforske sammen med elevene. Da vi arbeidet med koding dukket det opp flere problemstillinger som jeg ikke hadde tenkt på i forkant. Da jeg satt meg ned med elever som hadde støtt på utfordringer, så opplevde jeg at vi fikk noen gode samtaler rundt hva som var utfordringen og hvordan de kunne løse den. Elevene måtte sette ord på hva de ikke fikk til, og ikke si «jeg får det ikke til».

Legg igjen en kommentar