Elevaktiv undervisning – Spill pedagogikk

Arbeide med Begreper

Spill som utfordrer elevenes begrepsforståelse

Begrepsforståelse er viktig for at elevene skal kunne involvere seg. Dersom eleven kun har lært seg å gjenta definisjonen på et begrep, vil ikke nødvendigvis eleven ha en forståelse av hva begrepet betyr eller hvordan det skal anvendes. Derfor er det viktig at de kan knytte begrepene til «hvordan» ved å vise til eksempler i praksis.

Dette spillet kan på forhånd lages av lærer, eller lærer kan legge opp til at elevene utformer spillet selv. Denne gangen har jeg valgt at elevene selv skal utforme spillet.

Stikkord for læringsøkten er:

Elevaktiv undervisning, kreativitet, samarbeid, eierskap, øke forståelse for begreper, motivere, sosialt samspill

Elevene får utdelt 3 ulike tema som er gjennomgått tidligere. Elevene skal nå ut fra de ulike temaene kategorisere temaene i tre grupper

Eksempel: Etikk- profesjonell og relasjonsferdigheter.

Elevene arbeider sammen i grupper i trio. De får i oppdrag å lage et begrepsspill til en av de andre gruppene

Elevene lager et brett med 12 begreper i hver kategori. De lager så begrepskort som inneholder eksempler på begrepene som kan knyttes til praksis

Eksempel: på begrepsbrettet:

Kunnskapsbasert praksishelsekompetanseProfesjonell yrkesutøver
relasjonsferdigheterTverrfaglig samarbeidbærekraftig
Lover og reglerbrukerkompetanseEtisk dilemma
Grunnleggende sykepleieAktiv lyttingsympati

Slik spilles spillet: Eleven som begynner velger først kategori. Når kategori er valgt trekker hun et kort fra kategorien som er valgt. Hun leser høyt opp hva som står på kortet og skal så velge begrep som passer til valgt kort. Knyttes eksempelet opp til riktig begrep får eleven et poeng. Er svaret feil får eleven et minuspoeng. Eksempel:

  Kunnskapsbasert praksisDu er opptatt av å utveksle erfaringer og å lære av andre kolleger. Du er flink til å lytte til brukerens erfaringer, og du holder deg faglig oppdatert gjennom forskning