LEDELSE AV LÆRINGSPROSESSER I DIGITALE OMGIVELSER

Som følge av den raskt voksende teknologiske utviklingen i samfunnet må vi som lærere åpne opp for nye måter å gjennomføre undervisningen på. Denne plakaten er ment for å gi informasjon, og insprasjon til å lede læringsprosesser i digitale omgivelser