På en ny sti

(B) Som logoped har jeg fått ett gryende engasjement for bøker og litteraturformidling, spesielt barnelitteratur. Dette engasjementet har kommet samtidig med at jeg har fått oppleve hvor viktig litteratur og lesing er for så mange aspekter ved livet. Jeg synes det er spennende hvordan litteratur blant annet kan være med på å forme barns verdier, forståelse av sine omgivelser og gi felles referanser.

Min erfaring fra bibliotek er begrenset ut over å selv være aktiv bruker privat, men den lille erfaringen jeg har er svært positiv – I en kommune jeg tidligere jobbet i hadde folkebiblioteket der spennende samarbeid med kommunens barnehager. Blant annet hadde biblioteket laget månedlige temabaserte bokpakker til låns til barnehagene. Ved introduksjon av nye temaer ble det også arrangert ulike aktiviteter. Slike prosjekter opplevde jeg var inspirerende for barnehagens ansatte og til glede for barna.

Jeg jobber for tiden som rådgiver i PP-tjenesten i Grimstad kommune, noe jeg trives godt med. Jeg har hjerte for de barna som opplever utfordringer med språk og lesing, og er interessert i hvordan man likevel kan skape glede, interesse og engasjement rundt litteratur for disse barna. Det hadde vært utrolig moro å samarbeide tettere med skolebibliotekarer, som å gjennomføre prosjekter knyttet til elever som har behov for ekstra motivasjon.

Jeg setter pris på god forskningsformidling og følger Læringsbloggen av Monica Melby-Lervåg som er forsker ved UIO og aktivt deler ny forskning på feltet språk- og leseutvikling. Her henter jeg kunnskap og inspirasjon i jobben min, og bloggen har vært en bidragsyter til mitt engasjement for bøker som ett pedagogisk verktøy. Sjekk den ut her: http://laeringsbloggen.com/.

For eksempel har Monica ett innlegg hvor hun ser på forskning rundt det å lese på papir versus skjerm:

For historier og mer skjønnlitterære tekster var det små og ikke statistisk signifikante forskjeller. Derimot for faktatekster var forskjellene store i favør av papir; de som leste på papir hadde bedre forståelse og bedre hukommelse for hva de hadde lest. Dette til tross for at lesehastigheten deres var den samme enten de brukte papir eller skjerm. (Melby-Lervåg, 2019).

Dette er interessant kunnskap å ha med seg i disse dager hvor undervisningen blir mer og mer digitalisert.

Selv om jeg har kunnskap om språk- og leseutvikling har jeg mindre kunnskap om blant annet litteratur, bruken av skolebiblioteket og hvilke muligheter som ligger i pedagogisk bruk og formidling av litteratur. I tillegg synes jeg det er nyttig å lære mer om organisering av litteratur og hvordan man finner og velger ut målrettet litteratur for ulike grupper. Av alle disse grunnene, og sikkert noen flere, har jeg valgt å studere skolebibliotekkunnskap og er spent på hvilke nye stier det fører meg til.

  • Ida

 

Referanse:

Melby-Lervåg, M. (2019) Lesing på papir eller skjerm: Påvirker det leseforståelse? Tilgjengelig fra: http://laeringsbloggen.com/lesing-pa-papir-eller-skjerm-pavirker-det-elevenes-laering/ (hentet 9. september 2020).