Hvorfor studerer jeg skolebibliotekkunnskap?

Hallo og velkommen til mitt første innlegg!

Hvorfor jeg studerer skolebibliotekkunnskap? Det ville være naturlig å svare -«fordi jeg elsker bøker og barn». Slik er det ikke helt for meg.  For selv om jeg både liker å lese bøker og elsker å lese høyt for barn , trives jeg godt med å spille spill, teste IT-systemer, designe app, lære barn koding og lage andre teknologi-relaterte aktiviteter for barn.

Jeg har jobbet på Bergen Offentlige Bibliotek i snart 8 år. Jeg begynte i arbeidspraksis og deretter ble jeg ansatt som bibliotekkonsulent.  I 2017 ble jeg digital formidler for barn og unge. Den opprinnelige stillingen skulle være bibliotekar med fokus på digital litteraturformidling for barn og unge. Utfordringen fra ledelsen var å finne en person som både hadde kompetanse i litteratur-  og i teknologiformidling. De endte opp med å dele stillingen i to: en digital formidler og en barnebibliotekar.

Grunnen til at jeg velger å studere skolebibliotekkunnskap er at  jeg vil  bli en bedre digital formidler for barn og unge i jobben min. I desember leverte jeg min masteroppgaven i informasjonsvitenskap. I oppgaven designet jeg en app som skal hjelpe barn med å velge en bok selv på et offentlig bibliotek. Her lærte jeg mye om hvordan mine bibliotekarkollegaer formidler bøker og så en mulighet for å utvikle min kompetanse i litteraturformidling for barn. Jeg fikk høre om dette studiet fra en kollega som tok studiet selv. Selv om studiet er rettet mot skolebibliotek, tok jeg meg tid til å lese gjennom læringsplanen og mener dette studiet passer mine behov. Det er også en fordel at det er et nett- og deltidsstudiet for da kan jeg fortsette å jobbe fulltid. Jeg er veldig interessert i  barne- og ungdomslitteratur, informasjonssøk, kildevurdering og hvordan biblioteket kan være en viktig ressurs for å forbedre barnas lesevaner og øke leselysten deres. I tillegg vil jeg lære om katalogisering.

AR(Augmented Reality) er en eksempel på hvordan teknologi og fysisk litteratur kombineres. Eget foto

Rollen til biblioteket må også tilpasse til behovene til bibliotekbrukerne. Dette betyr at kompetansen også må utvikles blant ansatte på biblioteket. I de årene jeg har jobbet for biblioteket, har jeg også hatt mange muligheter til å delta på prosjekter som skal utvikle bruker og leseopplevelser til brukerne på biblioteket. Prosjektene jeg har deltatt handlet mest om digital formidling og brukeropplevelsen for barn. Jeg har alltid ment at teknologi og fysiske litteratur ikke skal  konkurrere med hverandre. Både bruk av mediet og teknologi blant barn og unge er uunngåelig. Vi ser nå at barn er mer opptatt av skjermer og spill. Likevel skal bruk av disse ikke overta men  flettes sammen med litteratur og  brukes som verktøy for å  forbedre leseopplevelsen. 

Da Koronapandemien brøt ut i Mars, måtte biblioteket stenge dørene sine for publikum.  Mange barneaktiviteter, skolebesøk, og arrangementer måtte avlyses.  Selv om den fysiske døren stengte, åpnet biblioteket den digitale. Vi fikk en unik mulighet for å utvikle videre og utforske nye og innovative måter til å formidle litteratur til alle bruker. Selv om jeg har jobbet lenge på biblioteket og har kompetanse i det digitale, håper jeg gjennom dette studiet å bli en bedre litteraturformidler for barn og unge.