Jeg er Nina

Jeg er mamma til tre barn på 2, 8 og 11 år.
Studerer første året av Skolebibliotekkunnskap» i år, i tillegg til «Skolebiblioteket i fagfornyelsen». Jobber som avdelingsleder på en 1-10-skole med et kombinasjonsbibliotek i samme bygg.
Har 30 % undervisning på 1. trinn i år, og benytter anledningen til å lese høyt for elevene, både i forbindelse med bibliotekbesøk og ellers i løpet av dagen.

Bloggen er del av obligatoriske oppgaver i studiene, og vil innleggene vil fortrinnsvis være svar på oppgaver.