«Eg skal i alle fall ikkje studere meir, … »

har eg sagt mange gonger når venner har starta på både det andre og tredje studiet i vaksen alder. Med mange år på skulebenken frå før må eg bruke tida til å arbeide, ikkje studere. Men, plutseleg sit eg her og gler meg skikkeleg til å starte på eit nytt studium og tenkjer at dette eg berre gjera! Er det 40-årskrisa som har slått inn?

Nei, å søke kunnskap og innsikt trur eg er grunnleggande for alle menneske. Vi treng å utvikle oss. I fjor hamna eg meir eller mindre tilfeldig inn i eit vikariat som skulebibliotekar, utan annan bakgrunn enn eit kort vikariat på folkebiblioteket og stor leseinteresse. Nå er jobben min og er synes den er heilt super! Heldigvis har eg nok sjølvinnsikt til å forstå at jo, skal dette vera jobben min i framtida, må eg faktisk studere meir.

For å bli trygg i jobben som skulebibliotekar treng eg relevant fagkompetanse. Eg må kunne stole på kva eg gjer og eg må kunne formidle til både elevar og lærarar utan å tvile på det faglege aspektet. Dette vil eg tru dei fleste av dykk kan kjenne seg att i.

Etter å ha jobba som skulebibliotekar i eitt år, har eg satt meg to mål for utvikling:
1. Skaffe meg fagleg innsikt.
2. Bruke denne faglege tyngda til å skape tettare relasjonar til brukarane, det vil si elevane, lærarar og ikkje minst skuleleiinga.

Deretter skal eg vera open for det meste. Det er viktig for meg å ikkje ha svaret på kva vi skal utvikle biblioteket til, på førehand. Det må vera eit resultat at ein prosess.

Foto: Designit

Eg liker omgrepet brukar, for bakgrunn min er eigentleg frå fagfeltet design, innovasjon og nyskaping. Her er inngangen til utvikling ofte å setja brukaren i sentrum og søke innsikt i brukaren sine behov. Det er ein metodikk som er overførbar til det meste, også skulebibliotek. Det er eg sikker på. Denne veka las eg eit intervju med Katrine Svela som nettopp er tilsett som tenestedesignar hos Biblioteksentralen. Det er veldig artig å sjå denne koplinga mellom ulike fagfelt og korleis nettopp det tverrfaglege er nøkkelen til utvikling. Les heile intervjuet her.

Heldigvis har skulen der eg arbeider eit relativt godt fungerande skulebibliotek. Det er eit bra utgangspunkt, men utfordringane er likevel mange. Eg håper min kreative kompetanse innan utviklingsprosessar, kombinert med påfyll av skulebibliotekkompetanse, kan bli ein motivasjonsfaktor for lærarar og skuleleiing slik at vi saman kan skape eit meir relevant og framtidsretta skulebibliotek. Det treng vi. Eg gler meg til å koma i gang, 40-årskrise eller ei!

 

 

3 thoughts on “«Eg skal i alle fall ikkje studere meir, … »

 1. Hei, Eldrid!

  Takk for at jeg fikk lese bloggen din. Du har skrevet en engasjerende tekst. Fint!

  Det var særlig interessant å lese om hvordan du med din faglige bakgrunn fra design, reflekterer over begrepet bruker. Du skriver at det er brukeren som skal være i sentrum. Det er et godt utgangspunkt også når en jobber med skolebibliotek. Det er alltid eleven som skal være i sentrum. Du har rett i at det er spennende med et tverrfaglig perspektiv. Du har sikkert mange spennende perspektiver som du kan ta med inn i et nytt fagfelt.

  Det var også fint å lese at du gledet deg til å studere. Jeg håper at du vil trives på studiet. Lykke til!

  Hilsen
  Ingeborg

 2. Hei Eldrid!
  Så spennende å lese om din vei til studiet og tanker rundt hva det kan gi deg. Inspirerende å lese at du har en kreativ innfallsvinkel, jeg liker godt tankegangen din om at svarene på hvordan skolebiblioteket skal utvikle seg vil komme gjennom en prosess. Det at du har bakgrunn fra design, og dermed fokus på brukerens behov, tenker jeg er et fint utgangspunkt, og at du på den måten også kan tilføre arbeidsstedet ditt nye perspektiver.
  Slik jeg tolker det kan det godt ligge litt etterforskning/ research i det å kartlegge brukernes behov og vaner, og dette kan nok gi noen interessante svar, og kanskje nye spørsmål også. I et forbedrings- utviklingsarbeid, som jo det meste kan være, tenker jeg at en kreativ og utforskende innfallsvinkel aldri blir feil.
  Linken du la ved likte jeg godt, og den ga i alle fall meg nye tanker.
  For øvrig kjenner jeg meg godt igjen i det med viktigheten av å søke ny kunnskap og innsikt. Og det at en kan lure på om det også ligger et snev av 40- års krise bak. Det er vel i tilfelle bare å ønske disse fine kriseproduktene velkommen 🙂 Lykke til med studiet og utvikling av jobben!

  Vennlig hilsen
  Anna Maria

 3. Hei!

  Så fint å få lese bloggen din! Jeg kjenner meg veldig igjen i det med å studere mer, etter at man egentlig har fullført en utdannelse, men så er det jo så spennende å lære noe nytt! Jeg synes det er veldig bra at du kobler på din tidligere kompetanse og hvordan dette kan være relevant for skolebibliotekarutdannelsen.

  At du ønsker å utvikle skolebiblioteket som en prosess tenker jeg er veldig viktig, særlig med det du sier om brukerperspektivet. Skulle gjerne sett litt mer konkret om hva du tenker bør utvikles, men det er kanskje – som du sier – noe som må utvikles etter hvert som du lærer både biblioteket og brukerne å kjenne.

  Lykke til videre med studiet!

  H

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.