Spill i klasserommet

I dette innlegget vil jeg reflektere rundt hvordan jeg har laget og brukt en variant av «Jeopardy» spillet i undervisningen av elever på 1. trinn. Spillet er brukt som en oppsummering etter at elevene har arbeidet med bokstavene SILOREMA. Spillet er laget med tanke på at læringspartnerne skal arbeide sammen.

Forsiden elevene møtte da de skulle spille.

Gjennomføring av spillet

Begge skal svare på oppgavene og kontrollere hverandre på slutten. Elevene skulle åpne en luke annenhver gang. For å tildele oppgaven til elevene laget jeg en QR kode som de skulle ta bilde av med nettbrettene sine. Hver av elevene fikk utdelt at svarark som de skulle notere svara sine på.

Dette var første siden av spillet, siden ikke alle er like stødige på lesing, var forklaringer lagt inn som lydfiler
Svararket som elevene skulle bruke

Etter at elevene hadde besvart alle oppgavene gikk de videre til fasiten og kontrollerte om de hadde riktige svar. Læringspartnerne hadde tellebrikker i to forskjellige farger. For hvert rett svar de hadde skulle de ta det antall som rett svar var «verdt». f. eks hvis eleven hadde rett svar på «siste lyd» nummer 5, så skulle den ta 5 tellebrikker. På slutten telte læringspartnerne opp hvor mange hver og en av dem hadde. Vi sammenlignet også hvor mange tellebrikker læringspartnerne hadde greid å skaffe seg til sammen.

Jeopardy svarark før elevene gjennomgikk svarene sine
Fasit

Planlegging av undervisningsopplegget

Med å lage et slikt spill, så ønsket jeg at elevene skulle få en litt annerledes trening med bokstavene enn det de har gjort til nå.

Å lage et spill for de yngste elevene var utfordrende. Jeg valgte å bruke malen fra jeopardy-7-trinn.pptx (live.com). Det var her brukt PowerPoint for å lage spillet. I opplegget jeg brukte som mal var det mange tekstbokser. I starten brukte jeg en god del tid på å finne ut hvor det var tekstbokser og hvilke kommandoer som var lagt til dem. Da jeg etter hvert fant ut av det måtte jeg finne ut av hvordan jeg ville utforme mitt spill.

For å lage spillet slik at det kunne brukes på 1. trinn, valgte jeg å legge inn lydfiler med oppgavene som skulle gjøres. Det viste seg å være lettere sagt enn gjort, da lydfilene måtte matche med hvor elevene trykket. Første gang jeg prøvde snakket alle lydfilene på en gang, og ingenting matchet. Etter hvert fant jeg ut av hvordan jeg skulle gjøre det.

Jeg endret all skriften til «Comic Sans» da den har a-er som er like til hvordan elevene lærer bokstaven, i tillegg til at jeg satte inn bilder. For at elevene skulle kunne regne poeng på egenhånd ble numrene endret til enklere tall, i tillegg til at elevene fikk tellebrikker for å kunne holde orden på poengene.

Erfaringer

Til gjennomføringen av opplegget hadde jeg satt at en skoletime. Det viste seg at vi trengte litt lengre tid enn jeg hadde trodd. Jeg skulle forklare hva vi skulle gjøre, elevene skulle finne frem blyant og I-pad, elevene skulle ta bilde, de skulle bli enige om hvem som skulle begynne osv. Det ble likevel en engasjerende måte å oppsummere bokstavene vi har arbeidet med. Da vi var ferdige med spillet var det flere elever som lurte på om vi kunne spille flere slike spill. Noen sa at de hadde hatt det gøy.

Det var mer arbeid enn jeg hadde trodd å lage et slikt spill, da tekstbokser flyttet på seg etter hvert som jeg gjorde endringer. Dette ble tidvis ganske så frustrerende. Til neste gang vil jeg prøve å lage et slikt spill på egenhånd, slik at jeg vet hvilke kommandoer som ligger i de ulike tekstboksene, og dermed unngår at ting forskyver seg uten at jeg selv ønsker det.

Jeg oppdaget, under gjennomføringen, at det ikke var fargelagte ruter med poengene i på fasit arket. Det burde det selvsagt ha vært, og må endres til neste gang.

Svararket jeg hadde laget til elevene var kopiert i A4 format. Flere av elevene strevde med å holde seg innenfor rutene når de skulle skrive mer enn en bokstav. Derfor må jeg lage svararket i A3 neste gang.

1 tanke om “Spill i klasserommet

Legg igjen en kommentar