Om meg

Jeg er 32 år, født og oppvokst i Bærum. Bor fremdeles i kommunen, sammen med mannen min og hunden vår. I tillegg er det forventet et nytt tobent familiemedlem i januar.

På barneskolen elsket jeg å lese, og tømte omtrent biblioteket der for bøker. Leseinteressen har vedvart, selv om det de siste 10 årene ofte har vært mest faglitteratur.

Jeg har lektorutdanning fra Universitetet i Oslo, med historie og engelsk som fag. Underviser for tiden i samfunnsfag, engelsk og engelsk fordypning, i tillegg til litt spesialpedagogikk.

Har skrevet historiefaglig masteroppgave om myndighet i Norge mellom 1814-1845. Den ligger på https://www.duo.uio.no om noen vil lese den 😉

Dette blir fjerde året mitt på en ungdomsskole i Bærum. I år har jeg også tatt over biblioteket, da vår tidligere bibliotekar har pensjonert seg. Håper å utvikle biblioteket til å bli en mer integrert og aktiv del av den øvrige skolehverdagen og elevenes liv.