DIGITAL DØMMEKRAFT

Digital dømmekraft
Digital dømmekraft handler om at vi skal kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig og klok måte. For å utøve en slik dømmekraft må vi ha kunnskap om lovverket og evnen til kritisk refleksjon når det gjelder blant annet personvern, nettvett, opphavsrett og kildekritikk.